Årsresumé – Våra samlade insikter paketerat till dig!

God jul och gott nytt år! Under året har våra Insights handlat om hållbarhet, styrgruppens arbete och projektledning i tuffa tider, viktiga och aktuella frågor för oss projektledare. Vi har diskuterat dessa ämnen utifrån våra egna erfarenheter och samlat våra reflektioner i inlägg och checklistor. Nu i juletider vill vi dela med oss av dem igen, så här kommer kunskap i ett paket, från oss till dig.

Hållbara projekt
Vad innebär hållbarhet i projekt? Hur kan man se till att göra en hållbar resa inom projekt från start till mål?

För dig som inte läst vår hållbarhetsserie så kan du ta del av dem här:

Del 1. Vad innebär egentligen hållbarhet i projekt? Tre olika perspektiv.
Del 2. En hållbar resa inom projekt – från start till målgång
Del 3: Här hittar du vår checklistan för hållbara projekt som du kan gå igenom vid uppstarten av ett nytt projekt för att se till att ge projektet ett hållbarhetsfokus från start.

Styrgruppens arbete
Styrgruppens roll är att hinderröja och styra projektet i rätt riktning. Men hur blir styrgruppens arbete så effektivt och framgångsrikt som möjligt? Vad behöver styrgruppen för att kunna hjälpa mig som projektledare? Att styrgruppen har rätt mandat och engagemang är en av nyckelfaktorerna.

Läs tidigare Insights i vår serie på temat styrgruppens arbete:

Del 1: Hur ser man till att bädda för en engagerad styrgrupp?
Del 2: Kraften hos den agila styrgruppen
Del 3: Ta del av vår checklista för hur du kan göra ett effektivt styrgruppsarbete.

Projektledning i en föränderlig tid
Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Vad får projektledningen för betydelse och hur kan olika projekt påverkas i ett instabilt läge? Här blir ett modigt ledarskap en avgörande faktor för en god förändringsresa och ett framgångsrikt projekt.

I den här serien går vi djupare in på vikten av ett modigt och trygghetsskapande ledarskap – och vad du ska tänka på för att få till det.

Läs tidigare Insights i vår serie på temat Projektledning i en föränderlig tid:

Del 1: Projektledning i tuffa tider
Del 2: Modigt ledarskap: Nyckeln till framgång i tuffa tider
Del 3: Ta del av vår checklista för Projektledning i tuffa tider.

Nu riktar vi blickarna mot 2024 och ser fram emot ett år fyllt av nätverkande, spännande projekt & gemenskap!

Vi önskar dig en härlig julledighet full av lustfyllda projekt, reflektion och vila!

Julhälsningar,
Projektledare och partners hos Donald Davies & Partners

Vad har du för insikter och erfarenheter av projekt och projektledning under året?Välkommen att kontakta oss eller fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn.

 

Relaterade Insights & Nyheter