Hur ser man till att bädda för en engagerad styrgrupp?

Hur skapar man de bästa förutsättningarna för styrgruppen? Hur blir styrgruppens arbete så effektivt och framgångsrikt som möjligt? Många nyckelfaktorer bör fastställas så tidigt som möjligt. Vilka bör egentligen vara med i styrgruppen och hur ser jag som projektledare till att få styrgruppen engagerad?

Detta Insights är första delen av tre i vår serie om styrgruppens arbete. I den första delen belyser vi hur man kan bädda för en engagerad styrgrupp. Kanske tänker du på något mer än det som vi valt ut här? Fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn!

Att bädda för en engagerad styrgrupp
Mycket handlar om inställning och att se sin egen roll i styrgruppen. Man sitter inte i en styrgrupp utan man jobbar i en styrgrupp. Det gäller att ha kontinuitet och att vara engagerad. Som styrgruppsmedlem är man inte bara med för att “lyssna in” och få information, utan för att driva projektet framåt. Det är bättre att ha med engagerade medarbetare med mandat och tid för rollen istället för “Head of”-chefer som inte har tillräckligt med tid eller är insatta på den detaljnivå som kan krävas.

Det är viktigt att ha en god relation till alla medlemmar i styrgruppen så att du som projektledare kan lobba, förankra och styra beslut och diskussioner i den riktning som projektet kräver. Se till att under arbetets gång finnas nära och påminna, visa engagemang och inspirera!

Organisationens bästa är inte alltid mitt bästa
Ibland kan styrgruppen behöva ta beslut som inte är gynnsamma för en viss avdelning eller del av organisationen just för tillfället. Här är det viktigt att styrgruppens medlemmar ser hela bilden och har hela organisationens bästa i åtanke vid alla diskussioner. Det är viktigt att kunna motivera de beslut som tas, och att styrgruppsordföranden ger stöd till de som ska ta beslutet vidare och förankra det. Vid obekväma beslut ska styrgruppen ställa sig frågan: Vem ska beslutet komma ifrån för att det ska tas emot väl? Avdelningschef, sponsor, VD eller GD?

I nästa Insights som är del två i vår serie på temat styrgruppens arbete, kommer vi att gå vidare in på kraften i att ha en snabbfotad och flexibel – agil – styrgrupp, och varför det blir en fördel.

Hälsningar,
Emma Wilde & Bodil Ekström
Projektledare och partners, Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar och erfarenheter av styrgruppsarbete? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår LinkedIn.

Relaterade Insights & Nyheter