Kravanalytiker.

Har verksamheten behov av nya verktyg och system?

En kravanalytikers uppgift är att förstå verksamhetens behov och problem, och därefter översätta detta till en kravbeskrivning som leverantör och utföraren förstår.

Kravanalytiker är länken mellan verksamheten och utvecklingsteamen Det är viktigt att förstå att behov och krav är helt olika saker. Verksamheten kanske har ett behov av visst system men vilka krav ska ställas på systemet för att behoven ska uppfyllas. Våra kravanalytiker involverar alla intressenter i processen för att behov, krav och resultat ska följa den röda tråden.

Med rätt krav på ett IT-system blir användarna nöjdare, arbetet mer effektivt och kostnaderna minskar.

Vi ser fram emot att höra mer om ert kommande projekt!

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Malin Asp

Referens

Lyckad projektledning av
SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?