Våga utmana och anpassa ditt projektledarskap!

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Här blir ett modigt ledarskap en avgörande faktor för en god förändringsresa och ett framgångsrikt projekt.

I den här artikeln går vi djupare in på vikten av ett modigt och trygghetsskapande ledarskap – och vad du ska tänka på för att få till det. Detta Insights är del två i vår bloggserie på temat Projektledning i en föränderlig värld.

Ledarskap inom styrgruppen
Styrgruppen har en avgörande roll när det kommer till att förankra förändringar.Tyvärr tar inte styrgruppen alltid sitt ansvar fullt ut. Projektledare och team kan då ställas inför utmaningar när förändringar sker hastigt och idéer kommer och går utan ordentlig förankring. Ett tydligt ledarskap i styrgruppen är viktigt för att hålla organisationen samman och gemensamt rikta fokus mot projektets långsiktiga mål.

Att våga utmana och ifrågasätta beslut
En viktig aspekt som projektledare är att våga utmana föreslagna beslut och att föreslå alternativa vägar. I en tid när förändringar sker snabbt kan konsekvenserna av beslut ibland i värsta fall prioriteras bort. Som projektledare är det viktigt att belysa de konsekvenser som kommer med ett beslut. Här behöver projektledaren vara modig och ibland ifrågasätta beslut för att säkerställa att de är förenliga med projektets mål och övergripande strategi

En projektledares perspektiv kan vara ovärderlig när det gäller att utmana befintliga strukturer och värdera tänkbara konsekvenser. Till skillnad från styrgruppen kan projektledaren bidra med ett värdefullt helhetsperspektiv, utan hänsyn till interna hierarkier och känslomässiga kopplingar till projekt, teamet och produkter. Om projektledaren inte är en extern projektledare så är detta något att ha i åtanke, att det trots emotionella band är viktigt att fokusera på helheten och att våga utmana.

I en tid av osäkerhet är ett agilt ledarskap extra viktigt. Inte minst för att identifiera och hantera svängningar och potentiella risker i projektet.

Våga anpassa din ledarstil efter vad situationen kräver
När vi konfronteras med snabba förändringar kan det vara nödvändigt att anpassa ledarskapet efter situationen. Vissa situationer och projekt kräver en mer auktoritär ledarstil, medan andra kan gynnas av en mer coachande approach. Det finns mycket att vinna med att ha ett dynamiskt och anpassningsbart ledarskap och ledarstil, beroende på hur projektet och teamets behov ser ut. Har ni rätt ledare och projektledare på plats?

Ett modigt ledarskap är en nyckel till framgång när det kommer till förändring och tuffa tider. Här kan du läsa den första delen i vår bloggserie Så påverkas projekt vid osäkerhet och snabba förändringar. I den tredje och sista delen kommer vi att dela med oss av en checklista för hur du kan se tillbaka på en utmanande tid i retroperspektiv för att se till att ta med dig lärdomar inför kommande projekt.

Vad har du för tankar och erfarenheter av projekt och projektledning i tuffa tider?

Välkommen att kontakta oss eller fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn.

Hälsningar,
Pernilla Lindberg
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Relaterade Insights & Nyheter