Systemutveckling och IT-projektledning.

Kundnära projekt inom systemutveckling

Digitalisering och samhällets krav på nya arbetssätt och lösningar erbjuder många utmaningar – men framförallt nya möjligheter. 

Våra erfarna partners och konsulter inom IT-projektledning utvecklar skräddarsydda system och affärslösningar och hjälper dig som kund att skapa affärsnytta genom nya digitala lösningar, arbetssätt och integrationer. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens och hjälper dig som kund från utmaning eller idé till integrerade system anpassade efter dina behov.

Våra konsulter har förmågan och erfarenheten av att driva komplexa projekt som ofta är verksamhetskritiska. Vi är väl insatta i agila arbetssätt och traditionella projektmetoder och vet vilket angreppssätt som fungerar bäst för varje unikt projekt. Vi är din partner och rådgivare från behov och uppstart till färdigt resultat och projektavslut. Vi finns med hela vägen med målet att skapa det bästa möjliga kundvärdet för dig som kund.

Våra projektledare kan hjälpa dig med

  • Verksamhetssystem
  • Affärssystem
  • IT-arkitektur
  • Systemintegration
  • Testning

Vi ser fram emot att höra mer om ert kommande projekt!

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Malin Asp

Referens

Lyckad projektledning av
SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?