Donald Davies Stipendium.

Donald Davies Stipendium

Donald Davies grundade Donald Davies & Partners tillsammans med Björn Forsberg för drygt 20 år sedan. Donald var en pionjär inom projektledning med hela 50 års erfarenhet. Under fem år, 2017-2022, delades ett stipendium ut till hans minne. Stipendiet tilldelades en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn.

 

VINNARE DONALD DAVIES STIPENDIUM 2018-2022

Vinnare 2018 – Malin Klintborg
Samordnare av regeringsuppdraget ‘Digitalt Först’ på Lantmäteriet.

Juryns motivering:
Årets vinnare har drivit ett uppdrag i en mycket komplex miljö, där processen delas av 290 självstyrande kommuner och försörjs med information från ytterligare ett fyrtiotal myndigheter. Genom sitt nydanande och agila arbetssätt har hon rett ut tillsynes omöjliga komplexa problem där ingen tidigare, på de trettio år frågan levt, har nått ända fram. Hon har vågat släppa kontrollen och låta förtroendet för medarbetarna utforska nya vägar framåt!

Läs mer om Malin Klintborg här.

Vinnare 2019 – Annika Hultqvist
Projektledare, för genomförande av ett globalt it-projekt på Sandvik Coromant.

Juryns motivering:
Årets vinnare har drivit ett komplext och omfattande förändringsprojekt med stor affärspåverkan. Med ett sällan skådat driv och engagemang, och med ett inlyssnande och pragmatiskt förhållningssätt, har hon förvandlat ett IT-projekt bland andra, till ett strategiskt affärsinitiativ som berör 40-talet marknader över hela världen. Ärlighet, tillit och transparens är några av denna projektledares viktigaste ledord.

Läs mer om Annika Hultqvist här.

Vinnare 2020 – Johnny Eliasson
Projektledare Complex Venture Owner, Tele2/Curamando, för sitt arbete inom programmet ‘Storm the Gates’.

Juryns motivering:
Vinnaren av Donald Davies Stipendium 2020 har lett ett omfattande initiativ inom ett program med en komplex intressentstruktur. Projektet har inneburit att utifrån regulatoriska begränsningar, snäva tidsramar och andra utmaningar, integrera två olika organisationers arbetsmetodiker och kulturer. Med ett öppet och pragmatiskt förhållningssätt, och med stor vikt på ett kommunikativt ledarskap, har årets vinnare lyckats nå högt uppställda mål.

Läs mer om Johnny Eliasson här.

Vinnare 2021 – Jörgen Wiklander
Senior projektingenjör, Permascand AB, för sitt arbete med ett omfattande automatiseringsprojekt.

Juryns motivering: 
Vinnaren av Donald Davies Stipendium 2021 har lett ett industriföretag igenom ett omfattande automatiserings-projekt med betydande kapacitetsökningar och kostnadsreduceringar som följd. Med stor kunskap, ett kommunikativt och förtroendeskapande ledarskap – och en unik och osviklig målmedvetenhet – har vinnaren lyckats överbrygga hinder där många andra skulle ha stannat. 

Läs mer om Jörgen Wiklander här.

Vinnare 2022 – Patrik von Kellauer
Senior Project Manager på Stora Enso, för sitt arbete med sitt projektteam drivit ett merger-projekt inom Stora Enso där tre legala enheter skulle bli en.

Juryns motivering:
Patrik har med skicklighet, uthållighet och ett prestigelöst ledarskap projektlett en komplex integration av tre separata företag inom en och samma koncern, under stor tidspress. Efter sammanslagningen har verksamhetens flera internationella och nationella team fått nya enhetliga system och arbetsprocesser – och blivit ett ännu starkare ”one team” över nationsgränser och mellan divisioner.

Läs mer om Patrik von Kellauer här.

Foto: Johnny Eliasson, Patrik von Kellauer – Göran Ekeberg, Jörgen Wiklander – Olle Melkerhed, Komson m fl