STIPENDIUM TILL DONALD DAVIES MINNE – NOMINERINGEN ÖPPEN!

– 50 000 kr i värde till den projektledare som gjort det omöjliga möjligt

 

Donald Davies, medgrundare av företaget Donald Davies & Partners och en legendar inom projektledning, gick ur tiden 2017. För att hedra hans minne och de stora insatser han gjort för att uppmärksamma och utveckla projektledaryrket, har vi instiftat Donald Davies Stipendium. Stipendiet, om 50 000 kr till utbildning, certifiering eller välgörenhet, tilldelas årligen ”en projektledare som gjort det omöjliga möjligt i ett omfattande projekt”. Nomineringen är öppen för alla.

 

 – Donalds varma personlighet var något unikt, och hans engagemang, mod och kunskap inom projektledning på en nivå för sig. Han kommer alltid förbli företagets ledstjärna, en ledstjärna som kan sammanfattas i egenskaperna mod, trygghet och förmåga. Tre ord som idag är vårt företags värdeord och det vi menar när vi säger Vi kan projekt, säger Pernilla Lundin, vd, Donald Davies & Partners.


KRITERIER FÖR ATT TILLDELAS DONALD DAVIES STIPENDIUM

Stipendiet tilldelas årligen till:
En projektledare, verksam i Sverige, som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. En föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck på både projektmedlemmar, styrgrupp och i verksamheten i stort. En projektledare som visat att ingenting är omöjligt. Den nominerade ska ha arbetat med projektet under det föregångna året. Det innebär att projektet kan ha löpt under en del av 2018, eller över flera år där 2018 ingår.

Vinnaren av stipendiet utses av en jury (se nedan) bestående av personer med lång erfarenhet av komplexa, utmanande och ofta verksamhetsomfattande projekt.


VAD FÅR VINNAREN?

Stipendiet är om 50 000 kr till en utbildning eller certifiering inom Projektledning eller tillhörande kompetensområde, eller som en gåva till Radiohjälpen och/eller Barncancerfonden. Stipendiaten kommer också erbjudas möjlighet att föreläsa och dela med sig av sina kunskap i Donald Davies & Partners och Svenskt Projektforums aktiviteter och kanaler under under 2019/2020. Vinnaren utses på Svenskt Projektforums Projektverktygsdagen i Stockholm, våren 2019.


DEN FÖRSTA VINNAREN

2018 delades det första stipendiet ut. Vinnare blev Malin Klintborg från Gävle, samordnare av regeringsuppdraget ’Digitalt först’ på Lantmäteriet.

Läs mer om Malin och det vinnande projektet här!


NOMINERA HÄR – DIG SJÄLV ELLER NÅGON ANNAN

Nomineringen är öppen för alla till och med den 15 februari 2019.

Vem vill du se som stipendiat? Vet du någon extraordinär och inspirerande projektledare i ditt nätverk eller har du hört talas om någon som du imponerats av? Eller är det du själv? Nominera här!

Den nominerade samt eventuella referenser kan komma att kontaktas under urvalsprocessen. De nominerade som går vidare till juryns slutliga bedömning kontaktas från slutet av februari månad 2019. Samtliga nominerade får besked om de gått vidare eller inte. Har du frågor angående en nominering eller vill du nominera någon via e-post? Kontakta då vd Pernilla Lundin på pernilla.lundin@ddp.se. För fler villkor läs längst nere på denna sida.

 

JURY

Stipendiaten utses av en jury bestående av personer med stor erfarenhet och kunskap av projektledning, projektledarens komplexa roll och förståelse av hur projektledarens insats påverkar ett projekts utgång och verksamheten i stort.

  • Mikael Ölund, en av Donald Davies lärljungar och styrelseordförande i Donald Davies & Partners  (juryns ordförande)
  • Björn Forsberg, medgrundare till Donald Davies & Partners
  • Pernilla Lundin, vd, Donald Davies & Partners
  • Anders Wrebo, partner, Donald Davies & Partners och senior projektledare som genomfört många omfattande komplexa projekt. Bland annat det största systemskiftet i bank-Sveriges historia.

Kontakta juryn via e-post: pernilla.lundin@ddp.se

 

OM DONALD DAVIES

Donald Davies, bördig från Wales, påbörjade 1954 sin projektledarbana och var under sin karriär drivande i att utveckla arbetssätt – metoder viktiga för en projektledare – och själva projektledarrollen i sig. Under sin 50 år långa och framgångsrika karriär var han verksam i 16 länder och gjorde sig känd för att lyckas med projekt där andra inte nådde ända fram. Under 1980- och 90-talet arbetade Donald ofta i Sverige på företag som SAS och Ericsson, och träffade då de personer som han skulle komma att grunda projektledarföretaget Donald Davies & Partners tillsammans med år 2000.

Donald hade en unik förmåga att få andra att individuellt och i grupp prestera maximalt. Han kastade ofta in energirika cocktails bestående av lika delar entusiasm, känsla av angelägenhet, glädje och möjlighet i projektet! Inget var någonsin omöjligt.

Björn Forsberg, medgrundare, Donald Davies & Partners

Läs mer om Donald Davies


Din nominering måste göras
 via formuläret på denna webbsida senast den 15 februari 2019. Stipendiet är om 50 000 kr till en utbildning eller certifiering inom Projektledning eller tillhörande kompetensområde (utbildningen/certifieringen ska genomföras inom två år från utdelningen), eller som en gåva till Radiohjälpen och/eller Barncancerfonden (under 2019). Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren av stipendiet. Den nominerade samt eventuella referenser kan komma att kontaktas under urvalsprocessen. Juryns val kan inte överklagas. Partners inom Donald Davies koncernens bolag får inte nomineras till stipendiet.