Donald Davies Stipendium.

​– för projektledare som gjort det omöjliga möjligt

Stipendium

Donald Davies var en pionjär inom projektledning med hela 50 års erfarenhet. För fjärde året delas nu Donald Davies Stipendium ut till en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. Stipendiet är om 50 000 kr till utbildning eller certifiering, och är öppet för alla. Nomineringsperiod är december-februari varje år. Samarbetspartner är Svenskt Projektforum.

Kriterier

Stipendiet tilldelas årligen till:

  • En projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. En projektledare som visat att ingenting är omöjligt.
  • En föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck på både projektmedlemmar, styrgrupp och i verksamheten i stort.
  • Den nominerade ska ha varit verksam i Sverige och arbetat med projektet under det föregångna året. Det innebär att projektet kan ha löpt under en del av 2020, eller över flera år där 2020 ingår.

Vinnaren av stipendiet utses av en jury bestående av personer med lång erfarenhet av komplexa och ofta verksamhetsomfattande projekt. Läs mer om Juryn och Villkor längre ner.
Nomineringen är öppen för alla – nominera dig själv eller någon annan skicklig projektledare som förtjänas att lyftas fram! Villkor gäller, läs längre ner.

Vad får vinnaren?

Stipendiet är om 50 000 kr till en utbildning eller certifiering inom projektledning eller tillhörande kompetensområde. Stipendiaten kommer också erbjudas möjlighet att föreläsa och dela med sig av sina kunskaper i Svenskt Projektforums och Donald Davies & Partners egna event och kanaler under året, bland annat som talare på konferensen Projektforum som vanligtvis går av stapeln i december i Stockholm varje år. Vinnaren presenteras under ett digitalt Donald Davies & Partners-event 9 juni 2021.

Om den nominerade går vidare kommer vi vilja kontakta en person med god insyn i projektet och i projektledarens arbete. Det kan vara du som nominerat eller någon annan. Du kan ange denna person nu eller vid senare tillfälle om aktuellt.

Nominering öppnar nov-dec 2021

Vet du någon extraordinär och inspirerande projektledare som du jobbat med eller har du hört talas om någon som du imponerats av? Eller är det kanske du själv?

* Obligatoriska uppgifter
Din nominering gör du via formuläret här senast (nominering öppnar nov-dec 2021). Den nominerade samt eventuella referenser kan komma att kontaktas under urvalsprocessen. De nominerade som går vidare till juryns slutliga bedömning kontaktas från mitten av mars månad. Samtliga nominerade får besked om de gått vidare eller inte. Vinnaren utses i samarbete med Svenskt Projektforum den 9 juni 2021. För Villkor, läs nedan. Personuppgifterna behandlas enligt Donald Davies & Partners integritetspolicy.

Har du frågor angående en nominering eller vill du nominera någon via e-post?

Kontakta juryns ordförande
Anders Wrebo: anders.wrebo@ddp.se.

Vinnare 2021 – JÖRGEN WIKLANDER!

Utifrån ett 40-tal nominerade valde juryn under våren ut två finalister till Donald Davies Stipendium 2021. Under Donald Davies Insights Webinar 2021, arrangerat av Donald Davies & Partners i juni, utsågs så vinnaren Jörgen Wiklander, senior projektingenjör, Permacand AB, för sitt arbete med ett omfattande automatiseringsprojekt.

Läs mer om Jörgens arbete och juryns motivering här (juni -21)

Vinnare 2020:
Jonny Eliasson, projektledare Complex Venture Owner, Tele2/Curamando, för sitt arbete inom programmet ‘Storm the Gates’

Vinnare 2019:
Annika Hultqvist, projektledare, för genomförande av ett globalt it-projekt på Sandvik Coromant.

Vinnare 2018:
Malin Klintborg, samordnare av regeringsuppdraget ‘Digitalt Först’ på Lantmäteriet.

JURY 2021

Stipendiaten utses av en jury bestående av personer med stor erfarenhet och kunskap av projektledning, projektledarens komplexa roll och förståelse för hur projektledarens insats påverkar ett projekts utgång och verksamheten i stort.

Anders Wrebo (ordförande)
Senior projektledare med en gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt. Bland annat ett av de större systemskiften som genomförts i bank-Sveriges historia. Partner hos Donald Davies & Partners.

Derya Tumayer
Gruppchef och projektledare på WSP Management i Göteborg med en gedigen projektbakgrund och erfarenhet från byggsektorn. Ledamot i Svenskt Projektforums styrelse.

Björn Forsberg
Senior projekt- och programledare. Entreprenör och medgrundare till bland annat Donald Davies & Partners.

Per-Olof Sandberg
Styrelseordförande på Svenskt Projektforum. Stor erfarenhet av komplexa projekt och program samt projektportföljstyrning. IPMA-Certifierad nivå A och ansvarig för IPMA:s certifieringsverksamhet i Sverige.

Villkor

Stipendiet är om 50 000 kr till en utbildning eller certifiering inom Projektledning eller tillhörande kompetensområde (utbildningen/certifieringen ska genomföras inom två år från tilldelningen av stipendiet).

Både personer inom privat och offentlig verksamhet kan nomineras och bli stipendiater, utifrån nedanstående villkor:

Person som utövar myndigheter och/eller som beslutar om offentlig upphandling kan ej motta stipendiet, om du exempelvis arbetar som upphandlare inom offentlig verksamhet.

Person som tillhör kategorin där särskild restriktivitet ska iakttas kan ta emot stipendiet om personen inte är beslutsfattande direkt eller indirekt för myndighetsutövning eller offentlig upphandling.
Person som är verksam inom ett privatägt företag kan motta stipendiet efter godkännande av arbetsgivaren.

Om vinnaren avsäger sig möjligheten till utbildning/certifiering eller stipendiet i sin helhet, kommer Donald Davies & Partners att ge motsvarande värde i Donald Davies & Partners namn till välgörande ändamål (för närvarande 25.000 kr till Radiohjälpen och 25.000 kr till Barncancerfonden).

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren av stipendiet. Den nominerade samt eventuella referenser kan komma att kontaktas under urvalsprocessen. Juryns val kan inte överklagas.

Partners och projektledare inom Donald Davies-koncernens bolag kan inte nomineras till stipendiet.

Foto: Derya Tumayer – Anna Sigvardsson, Johnny Eliasson – Göran Ekeberg, m fl