Donald Davies Stipendium.

– för projektledare som gjort en extraordinär insats

Stipendium

Donald Davies var en pionjär inom projektledning med hela 50 års erfarenhet. För femte året delas nu Donald Davies Stipendium ut till en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. Stipendiet är om 25 000 kr till utbildning eller certifiering, och är öppet för alla. Nomineringen för 2022 är avslutad! Öppnar igen hösten 2022. Samarbetspartner är Svenskt Projektforum.

Kriterier

Stipendiet tilldelas årligen till:

  • En projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. En projektledare som visat att ingenting är omöjligt.
  • En föredömligt god ledare som gjort ett starkt intryck på både projektmedlemmar, styrgrupp och i verksamheten i stort.
  • Den nominerade ska ha varit verksam i Sverige och arbetat med projektet under det föregångna året. Det innebär att projektet kan ha löpt under en del av 2021, eller över flera år där 2021 ingår.

Vinnaren av stipendiet utses av en jury bestående av personer med lång erfarenhet av komplexa och ofta verksamhetsomfattande projekt. Läs mer om Juryn och Villkor längre ner.
Nomineringen är öppen för alla – nominera dig själv eller någon annan skicklig projektledare som förtjänas att lyftas fram! Villkor gäller, läs längre ner.

Vad får vinnaren?

Stipendiet är om 25 000 kr till en utbildning eller certifiering inom projektledning eller tillhörande kompetensområde. Stipendiaten kommer också erbjudas möjlighet att föreläsa och dela med sig av sina kunskaper i Svenskt Projektforums och Donald Davies & Partners egna event och kanaler under året, bland annat som talare på konferensen Projektforum som vanligtvis går av stapeln i december i Stockholm varje år. Vinnaren 2022 presenterades under Donald Davies Insights Webinar 25 maj 2022, arrangerat av Donald Davies & Partners.

NOMINERA HÄR! - NOMINERING FÖR 2022 STÄNGD!

Vet du någon extraordinär och inspirerande projektledare som du jobbat med eller har du hört talas om någon som du imponerats av? Eller är det kanske du själv?

Du behöver endast fylla i de obligatoriska uppgifterna i detta skede (* = obligatoriska uppgifter).

Den du vill nominera


Projektet som den nominerade genomfört


Projektledningsutmaningen


Om den nominerade går vidare kommer vi vilja kontakta en person med god insyn i projektet och i projektledarens arbete. Det kan vara du som nominerat eller någon annan. Du kan ange denna person nu eller vid senare tillfälle.

Dina kontaktuppgifter och referensperson

Din nominering gör du via formuläret ovan senast den 25 februari 2022. Nomineringen för 2022 är stängd! Den nominerade samt eventuella referenser kan komma att kontaktas under urvalsprocessen. De nominerade som går vidare till juryns slutliga bedömning kontaktas från mitten av mars månad. Samtliga nominerade får besked om de gått vidare eller inte. Vinnaren utses i samarbete med Svenskt Projektforum i maj – juni 2022. För Villkor, läs nedan. Personuppgifterna behandlas enligt Donald Davies & Partners integritetspolicy.

 
För frågor, kontakta juryns ordförande:

Anders Wrebo

anders.wrebo@ddp.se 

Vinnare 2022 – PATRIK VON KELLAUER!

Utifrån många spännande nomineringar valde juryn ut tre finalister till Donald Davies Stipendium 2022. Under Donald Davies Insights Webinar 2022, arrangerat av Donald Davies & Partners 25 maj, utsågs så vinnaren Patrik von Kellauer, Senior Project Manager på Stora Enso, för sitt arbete med sitt projektteam drivit ett merger-projekt inom Stora Enso där tre legala enheter skulle bli en.

Läs mer om Patriks arbete och juryns motivering här.

Vinnare 2021:
Jörgen Wiklander, senior projektingenjör, Permascand AB, för sitt arbete med ett omfattande automatiseringsprojekt.

Vinnare 2020:
Jonny Eliasson, projektledare Complex Venture Owner, Tele2/Curamando, för sitt arbete inom programmet ‘Storm the Gates’.

Vinnare 2019:
Annika Hultqvist, projektledare, för genomförande av ett globalt it-projekt på Sandvik Coromant.

Vinnare 2018:
Malin Klintborg, samordnare av regeringsuppdraget ‘Digitalt Först’ på Lantmäteriet.

JURY 2022

Stipendiaten utses av en jury bestående av personer med stor erfarenhet och kunskap av projektledning, projektledarens komplexa roll och förståelse för hur projektledarens insats påverkar ett projekts utgång och verksamheten i stort.

Anders Wrebo (ordförande)
Senior projektledare med en gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt. Bland annat ett av de större systemskiften som genomförts i bank-Sveriges historia. Partner hos Donald Davies & Partners.

Derya Tumayer Silva
Ledamot i Svenskt Projektforums styrelse. Projektledare och hållbarhetsansvarig på SGS Studentbostäder i Göteborg med en gedigen projektbakgrund och erfarenhet från byggsektorn.

Tina Madsén
Assessor på Svenskt Projektforum och IPMA-B certifierad. Lång erfarenhet av att driva komplexa projekt i olika branscher. Arbetar idag på Rejlers med att bygga upp och utveckla projektledarkompetens inom Life Science.

Marie Andersson
Senior projektledare med fokus på energi och laganda i projekten. Stor erfarenhet från främst webbprojekt inom både privata näringslivet och den statliga sektorn. Partner hos Donald Davies & Partners.

Villkor

Stipendiet är om 25 000 kr till en utbildning eller certifiering inom Projektledning eller tillhörande kompetensområde (utbildningen/certifieringen ska genomföras inom två år från tilldelningen av stipendiet).

Både personer inom privat och offentlig verksamhet kan nomineras och bli stipendiater, utifrån nedanstående villkor:

Person som utövar myndigheter och/eller som beslutar om offentlig upphandling kan ej motta stipendiet, om du exempelvis arbetar som upphandlare inom offentlig verksamhet.

Person som tillhör kategorin där särskild restriktivitet ska iakttas kan ta emot stipendiet om personen inte är beslutsfattande direkt eller indirekt för myndighetsutövning eller offentlig upphandling.
Person som är verksam inom ett privatägt företag kan motta stipendiet efter godkännande av arbetsgivaren.

Om vinnaren avsäger sig möjligheten till utbildning/certifiering eller stipendiet i sin helhet, kommer Donald Davies & Partners att ge motsvarande värde i Donald Davies & Partners namn till välgörande ändamål (för närvarande 25.000 kr till Barncancerfonden).

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren av stipendiet. Den nominerade samt eventuella referenser kan komma att kontaktas under urvalsprocessen. Juryns val kan inte överklagas.

Partners och projektledare inom Donald Davies-koncernens bolag kan inte nomineras till stipendiet.

Foto: Derya Tumayer – Lisa Forsell, Marie Andersson – Niklas Östblom, Jörgen Wiklander – Olle Melkerhed, m fl