Vår historia.

"Se varje individ i projektet" – möt vår medgrundare Björn Forsberg

Björn Forsberg grundade projektledarbolaget Donald Davies & Partners för drygt 20 år sedan tillsammans med projektlegendaren Donald Davies. Även om omvärlden förändrats sedan dess är projektledarens roll i grunden densamma, enligt Björn. Här får vi veta hur det var att arbeta med Donald Davies – och vad som gör en projektledare framgångsrik.

Efter ekonom- och civilingenjörsexamen i Uppsala under 80-talet inledde Björn Forsberg sin karriär som test- och acceptansledare för Postens kassaterminalsystem (PKS). Därefter fick han ökat ansvar i ett antal betydande projektroller inom bland annat telekom-, IT- och finansbranschen, för uppdragsgivare som Sandvik, Telia, Trafikverket och Bankomat. Idag, efter drygt 30 år, har Björn en gedigen nationell och internationell erfarenhet inom projektledning, projektportföljhantering och verksamhetsförändring.

DDP_Citat_1

År 2000 grundade Björn projektledarbolaget Donald Davies & Partners tillsammans med den redan då legendariska projektpionjären Donald Davies. En person som beskrivs som karismatisk och handlingskraftig. En ledare som Björn minns med värme, då Donald gick bort 2017. Björn kom i kontakt med Donald redan i sitt första projekt på Posten.  Projektet hade havererat ett par gånger tidigare och Donald blev nytillsatt huvudprojektledare för att rädda det – vilket han i slutändan också gjorde.

– Donald hade en förmåga att få folk att gå i samma riktning och att anstränga sig till det yttersta för att nå de gemensamma målen. Han var en lagbyggare som skapade en trivsam och effektiv organisation och miljö. Dessutom hade han skapat egna effektiva modeller och metoder för projektledning. Donald visste vad han ville och lämnade absolut ingen oberörd, säger Björn och ler.

DDP_Citat_2

De såg glädjen i att arbeta ihop och noterade att det saknades ett bolag som kunde erbjuda kvalificerade projektspecifika roller. Donald Davies & Partners såg dagens ljus år 2000, och kort efter starten rekryterades ett tiotal fristående konsulter inom projektledning och närliggande discipliner som test- och kravledning. Björn och Donald låg före sin tid och byggde en organisationsmodell med vassa “giggare”, alltså partners.

– Vi trivdes verkligen med att jobba tillsammans – och vi lyckades sälja in våra gemensamma tjänster och metoder. Donald hade en fantastisk förmåga att skapa en “sense of urgency”, arbetet i projektet kändes såväl viktigt som angeläget att få klart snabbt. Han delade också mer än gärna med sig av sitt stora kunnande, vilket var oerhört givande och inspirerande för mig, säger Björn.

Idag finns Donald Davies Stipendium till minne av Donald. Det är instiftat av bolaget och tilldelas årligen “en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn” och är öppet för alla att söka, oavsett bransch.

– Vi vill hedra Donalds gärning och lyfta projektledning som disciplin och yrke. Att nominera någon eller sig själv är en chans att uppmärksamma en projektledare som visat på ett synnerligen gott ledarskap och gjort det omöjliga möjligt i ett omfattande projekt, säger Björn.

Donald Davies Stipendium delas 2022 ut för femte året i samarbete med Svenskt Projektforum. Läs mer här.

DDP_Citat_3

2020 firade Donald Davies & Partners 20 år. Björn ser idag ett väl ansett bolag med kompetenta medarbetare och ett starkt, pålitligt varumärke. Men några större skillnader inom projekt och projektledning idag jämfört med vid starten ser han egentligen inte:

– Olika ramverk kommer och går, men väldigt lite har förändrats i grunden. Projekt etableras för att leverera effekter och nytta. I projekten är hörnstenarna sedan att kommunicera mål, planera vägen dit, samt ha en genomtänkt risk- och resurshantering. Detta har alltid varit och är fortfarande centrala delar i projekt.

Den största förändringen som har skett är det digitala mötet mellan människor, tycker Björn.

– Det är fantastiskt att med kort varsel kunna samla exempelvis styrgrupper, beställare, leverantörer eller projektmedlemmar. I ett projekt nyligen som involverade flera olika juridiska personer kunde vi hålla effektiva möten under annars normalt sett obekväma tider vilket inte hade varit möjligt på samma sätt för 20 år sedan.

Samtidigt poängterar han nackdelarna – begränsade möjligheter till spontana utfall och instick, svårigheter att läsa av kroppsspråk och utmaning med att hitta balans i hur stor plats alla deltagare får – och tar – under mötet.

 

Hur kommer projektledning att förändras i framtiden? Om Björn blickar framåt tror han att AI, artificiell intelligens, kommer att få en påverkan på projekt de kommande decennierna. Hur stor återstår att se:

– Teknologin, som ökar eller ersätter mänskliga förmågor, bedömer jag kan förbättra allt från planering och organisering, till risk- och kvalitetshantering. 

Såhär drygt 30 år in i sin projektledarkarriär – hur ser egentligen Björn på sitt karriärval?

– Jag har haft förmånen att arbeta i väldigt många olika verksamheter, då jag i snitt bytt projekt ungefär vartannat år, vilket varit mycket givande och intressant. Det är också härligt att få möta den tacksamhet som uttrycks när projekten nått mål, levererat och kan stängas, säger han och tillägger: Sedan blir ju jag nyfiken på nästa projekt!

 

Foto: Göran Ekeberg

Donald Davies – en pionjär inom projektledning

Donald Davies grundade vårt företag tillsammans med Björn Forsberg år 2000. Donald gick med sin enorma lyskraft och passion för projektledning, rakt in i hjärtat hos de han arbetade med. Med sin devis ‘We make reality out of ambition’ och sin stora kunskap, har han lämnat ett viktigt arv efter sig som vi förvaltar med stolthet.

Donald Davies, bördig från Wales, påbörjade 1954 sin projektledarbana och var drivande i att utveckla arbetssätt, metoder och projektledarrollen i sig. Under sin 50 år långa och framgångsrika karriär var han verksam i 16 länder och gjorde sig känd för att lyckas med projekt där andra inte nådde ända fram.

Under 1980- och 90-talet arbetade Donald ofta i Sverige på företag som SAS och Ericsson, och träffade då Björn Forsberg, som han skulle komma att grunda vårt företag tillsammans med år 2000. Idag består Donald Davies & Partners av ett 40-tal partnerkonsulter och ett stort antal projektkonsulter som verkar via oss såsom underkonsulter.

– ”Donald hade en unik förmåga att få andra att individuellt och i grupp prestera maximalt. Han kastade ofta in i energirika cocktails i projekten bestående av lika delar entusiasm, “sense of urgency”, glädje och möjlighet! Inget var någonsin omöjligt. Donald lämnade ingen oberörd – och allra minst mig. Jag fick möjligheten att arbeta nära honom redan i mitt första projekt och sedan under många år framöver. Utan den vägledning och coachning han gav mig på daglig basis hade mitt yrkesliv sannolikt haft en helt annan riktning och bana. Jag har Donald att tacka för mycket”, berättar medgrundare Björn Forsberg.

Donald gick bort 2017, 89 år gammal.

Foto: Niklas Östblom