Vårt hållbarhetsarbete.

Vi strävar mot hållbara projekt – och ett hållbart samhälle

För att klara omställningen till ett mer klimatsmart, mer miljövänligt och hållbart samhälle, bidrar vi som företag på flera sätt. Och som ledare i större projekt har vi bra förutsättningar att verka för ett hållbarare genomförande.

Detta gäller i allt ifrån projektmedlemmarnas mående till klimat- och miljösmarta val gällande inköp och aktiviteter. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utbildar löpande våra medarbetare och konsulter inom hållbarhet, och mer specifikt hållbarhet inom projekt.

I vårt kunskapsdelning (content marketing) delar vi med oss av goda exempel av hållbara genomföranden och projekt, samt egna inspirerande artiklar i ämnet.

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FNs globala hållbarhetsmål och är integrerat i vår affärsstrategi. De fem hållbarhetsmål som vi aktivt arbetar för och löpande följer upp ser du här:

Vi uppmuntrar och genomför kontinuerligt personalaktiviteter som främjar
en god hälsa och
välbefinnande.

Vi verkar för en jämställd rekrytering, båda när det
gäller nya medarbetare och konsulter till oss själva,
och bemanningen i våra projekt hos våra kunder.
Vi arbetar aktivt för att öka andelen kvinnliga partners
på Donald Davies & Partners.

Vi välkomnar mångfald i hela företaget
och vill bidra till en minskad ojämlikhet
i branschen och samhället.
Hos Donald Davies & Partners ser vi varje individ
och alla har samma rättigheter och möjligheter.

Hållbarhet står alltid högt på agendan när
vi arrangerar våra egna partnerträffar och
kunskapskonferenser. Vi har ett hållbarhetskritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till inköp av till exempel kontorsmaterial, utbildningar och resor.

Vårt ledningssystem

FR2000 är en standard för verksamhetsledning anpassat för små och medelstora företag. Standarden integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.