Checklistan för Systeminförande – Big Bang vs. Stegvist införande

I vår serie på temat systeminförande har vi gått igenom för- och nackdelarna med att välja ett så kallat Big Bang-införande eller att dela upp införandet i steg och portioner. I den här checklistan sammanfattar vi tolv av de viktigaste och mest övergripande frågorna för dig som är projektledare, eller för projektteamet, att reflektera kring när ni står inför ett införande av ett system.

Insights Premium är vårt sätt att dela med oss av vår gedigna kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig att utvecklas inom projekt- och processledning.

Ta del av exklusiva artiklar, checklistor och annat innehåll!

Läs tidigare Insights i vår serie på teamat systeminförande:

Del 1: Big Bang eller ett stegvist systeminförande? För- och nackdelarna

Del 2: Nycklarna för att lyckas med ett stegvist systeminförande

Relaterade Insights & Nyheter