Fler tjänster.

Vi leder din förändring och bemannar dina projekt

Vi erbjuder en mängd olika tjänster och ser alltid till att hitta rätt kompetens för alla projekt, oavsett inriktning eller omfattning. Våra mångsidiga konsulter och partners besitter den kunskap som krävs för att möta ditt specifika behov.

Förstudie & Kravställning

Är det dags att genomföra en stor förändring och att förbereda för ett viktigt projekt? Vill du maximera affärsnyttan i projektet? Vi tar ansvar för hela förstudien och verksamhetsanalysen, eller delar av den. 

Ett effektivt sätt att utveckla er projekt- och teamkultur är genom att genomföra en Workstorm med oss. Det är en kombination av workshop och brainstorming – vår egen utarbetade arbetsmetod för att snabbt få fram en lägesstatus, och gå från ord till handling.

 

Behovsanalys & Upphandling 

Du vet att ni behöver en förändring, men du vet inte var du ska börja eller hur ni ska gå tillväga. Vi skapar en tydlig behovsbild för ditt projekt.

Med engagemang, kunskap och erfarenhet genomför vi behovsanalyser för företag och organisationer inom industri-, finans-, transportsektorn och offentlig verksamhet. Behövs egentligen ett nytt system eller finns det andra alternativ till dyrbara upphandlingar och införanden?

 

Realisering / Förändring

Våra projektledare har förmågan att driva komplexa projekt som ofta är verksamhetskritiska. Vi rör oss vant inom agila arbetssätt och traditionella projektmetoder – och vi vet när vilket angreppssätt fungerar som bäst.

En vinnande projektkultur är den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt. En projektkultur består av flera komponenter, men utan ett effektivt och kreativt projektteam är det i princip omöjligt att nå de uppsatta målen.

Vi hjälper dig att ta fram verktygen för att svetsa samman gruppen

 

Införande

Med handlingskraft och med metoder vi vet fungerar tar vi ansvar för ditt projekt. Denna handlingskraft eller engagemang innebär att aldrig lämna något åt slumpen, och att vi med ett tydligt och kommunikativt ledarskap skapar rätt projektklimat och framgång med införande och förankring.

 

Projektkontor

Vi etablerar ett arbetssätt för hantering av flera projekt och program som säkerställer att rätt projekt och/eller program startas utifrån risk, nytta, påverkan på verksamheten och hur väl de stödjer företagets/organisationens strategiska och finansiella mål. Vi genomför granskningar av projekt och program, eller hela projektportföljen, och redovisar därefter hur väl projekten stödjer era affärsmål.

Har du många pågående projekt och behov av att starta nya? Är din bild över alla projekt, och deras status, oklar? Är du osäker på om de projekt som pågår egentligen är de som ger bäst nytta för organisationen? Behöver du bättre underlag för att kunna fatta rätt beslut?

Referens

Lyckad projektledning av
SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Malin Asp