Våra kunder.

Rectangle 12(1)

Våra kunder har ett behov av kompetenta ledare som kan driva projekt

De flesta av våra kunder hittar du inom industri-, bank/finans-,transport- och sjukvårdssektorn. De är stora eller medelstora företag och organisationer med placering i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Gästrikland och Dalarna, men oftast har de hela världen som marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.

Vi har ramavtal hos följande företag och organisationer:

  • CSN
  • Gävle Kommun
  • Kammarkollegiet Region Södra
  • Myndigheten för digitala tjänster (DIGG)
  • Region Uppsala
  • Storstockholms Lokaltrafik
  • Swedavia, SAS
  • Region Jönköping
  • Region Östergötland

Referens

Lyckad projektledning av SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?

Referens

Modernisering av ICAs automatiserade centrallager

Ett driftkritiskt förändringsprojekt som inte fick påverka landets 1 300 ICA-butiker.

Referens

Vinstgivande Workstorm hos Sandvik Coromant

Donald Davies & Partners. Styrkan och snabbheten med det strukturerade arbetsmötet medförde många vinster.