Våra kunder.

Rectangle 12(1)

Har du också behov av trygga kompetenta ledare som kan driva projekt?

Vi arbetar nära våra kunder, de flesta inom industri-, bank/finans-, transport- och sjukvårdssektorn. Stora och medelstora företag och organisationer i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Gästrikland och Dalarna, inte sällan med hela världen som sin marknad. Gemensamt för dem alla är att de står inför eller mitt i en förändring eller ett projekt som har en stor inverkan på verksamheten.
Vi kan projekt. Välkommen att kontakta oss.

Vi har ramavtal hos följande företag och organisationer:

  • CSN
  • Storstockholms Lokaltrafik
  • Swedavia, SAS
  • Region Jönköping
  • Region Östergötland

Referens

Lyckad projektledning av SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?

Referens

Modernisering av ICAs automatiserade centrallager

Ett driftkritiskt förändringsprojekt som inte fick påverka landets 1 300 ICA-butiker.

Referens

Vinstgivande Workstorm hos Sandvik Coromant

Donald Davies & Partners. Styrkan och snabbheten med det strukturerade arbetsmötet medförde många vinster.