Vinstgivande Workstorm hos Sandvik Coromant

Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-how till metallbearbetnings-industrin. De finns representerade i 130 länder. När det var dags för dem att skapa en ny långsiktig publikations-strategi, en del av den övergripande marknadsstrategin, valde man att starta upp arbetet med en Workstorm® från Donald Davies & Partners. Styrkan och snabbheten med det strukturerade arbetsmötet medförde många vinster.

Workstorm är som namnet antyder en kombination av en workshop och en brainstorm, ett väldigt strukturerat arbetsmöte under ledning av en konsult från Donald Davies & Partners – vår egen väl utarbetade arbetsmetod för att snabbt gå från ord till handling i komplexa projekt. Genom en väl genomförd Workstorm kan till exempel planen för ett stort projekt vara upprättad, dokumenterad, godkänd och förankrad hos projektpersonalen på väldigt kort tid. Ett arbete som tar veckor eller månader med traditionella arbetsmetoder.

Samsyn, förankring och fart
Den första Workstormen som genomfördes hos Sandvik Coromant hade till syfte att definiera en långsiktig publikationsstrategi såsom en del av den totala marknads-strategin. När den var genomförd beställde Sandvik Coromant två till, för två andra marknadsprojekt. För varje enskild Workstorm bestod förarbetet i ett förmöte där syftet, målet och avgränsningar för Workstormen diskuterades och spikades. Genomförande skedde sedan med utvalda nyckelpersoner från hela organisationen, i dessa fall 12-15 personer. Efteråt dokumenterades Workstormen och resultatet skickades ut till alla deltagare.

‘’

“Vi skapade förankring och acceptans hos alla deltagare.”

– Det största värdet med Workstormen var vägen fram till resultatet. Genom att tillsammans arbeta fram ett resultat, på ett strukturerat och engagerat sätt, skapades både förankring och acceptans hos alla deltagare. Detta hade tagit oss många veckor att göra utan Donald Davis & Partners hjälp, säger Sofia Lindholm, dåvarande Manager Marketing Material, Sandvik Coromant.

Sandvik Coromat har haft nytta av Workstormen som arbetsmetod, och kommer säkerligen nyttja den mötesformen även i framtiden.

Läs mer i vårt produktblad Workstorm®.

Donald Davies & Partners roll i projektet:

  • Ledning av Workstorm, inklusive förarbete, genomförande och efterarbete.

Tre viktiga lärdomar från detta uppdrag:

  1. Förarbetet tillsammans med beställare är nyckeln till framgång. Se till att planera agendan och omfattning tillsammans samt vilka nyckelpersoner som bör medverka.
  2. Under själva workstormen är facilitering en grundläggande förutsättning. En slipad facilitator och en kreativ grupp ger grogrund för ett bra resultat.
  3. Underskatta inte nyttan av att låta gruppen gemensamt behandla frågor i lugn och ro. Sätt av ordentligt med tid i agendan, även om det får ge avkall på omfattningen. Efter en bra genomförd Workstorm brukar deltagarna alltid säga ”vad skönt, nu har vi äntligen en samsyn”.