Ansök här

Bli partner hos oss

Som partner hos Donald Davies & Partners har du stora möjligheter att själv välja vilka uppdrag du tar och vilken kund du vill arbeta med. Allt för att du ska kunna bygga din utveckling och karriär som du själv vill! I filmen berättar vår konsult och partner David Pers om hur han format sin karriärresa – och hur det är att vara testledare, konsult och egen företagare hos Donald Davies & Partners.

We make reality out of ambition

 

Vår affärsmodell är enkel. Som partner är du egen företagare och verkar som projektledarkonsult exklusivt genom oss. Du är din egen chef med stort inflytande över hur du disponerar din tid och vilka uppdrag du tar. I utbyte erbjuder vi utmanande uppdrag, kompetensutveckling och en stor social gemenskap. Och är du inte egen företagare idag, hjälper vi dig med administrationen kring det!

Profil och erfarenhet – projektledare

 • Vi tror att du har erfarenhet av att driva komplexa projekt och/eller av förändringsledning.
 • Vi tror att du har en bredd och en erfarenhet från verksamhetssidan (samt en god förståelse för att verksamhetskraven styr teknik- och IT-lösningen).
 • Vi tror att du har erfarenhet från implementationsprojekt, och från en eller ett par olika branscher.
 • Vi tror att du har god kännedom om vedertagna metoder inom projektledning, och av att tillämpa dem inom projekt – men du vet samtidigt att ditt engagemang och driv är viktigare än metoder och modeller!

Dessutom ser vi gärna att:

 • Du är en bra problemlösare.
 • Du är en god kommunikatör som kan involvera, uppmuntra och inspirera dem du jobbar med.
 • Du kan sätta mål och leverera i tid.
 • Du är villig att resa en del i tjänsten.

 

Vad kan jag förvänta mig som partner?

Några exempel är:

 • Personlig försäljning
 • Ramavtal med stora intressanta företag och myndigheter.
 • Du verkar under ett gemensamt starkt varumärke.
 • Marknadsföringsstöd.
 • Tillgång till en partnerorganisation med kompetenta och trevliga personer!

 

Vad förväntas av mig som partner?

Bland annat förväntas:

 • Du ska dela vår gemensamma värdegrund samt utstråla våra värdeord.
 • Genom partneravtalet förbinder du dig att verka exklusivt genom Donald Davies & Partners.
 • Du betalar en avgift till Donald Davies & Partners baserad på din fakturering när du är i uppdrag.
 • Du ska ha ett ständigt uppdaterad CV.
 • Du förväntas ställa upp med referensuppdrag i ramavtalsupphandlingar.

Ju mer du delar med dig av din kunskap och dina kontakter, desto mer kommer du att få tillbaka av andra partners.

 

Våra partners är eftertraktade konsulter

En av våra ledstjärnor är att företagets beläggningsgrad aldrig får understiga 90%. Tillsammans med våra partners gör vi allt för att leva upp till denna ledstjärna.

 

Ansök här

Nyfiken på våra partners


Våra projektledare är lyhörda och vågar säga nej

Att arbeta som projektledare, det vill säga som konsult, hos våra kunder är både krävande och utmanande, men alltid givande. Några av de viktigaste egenskaperna vi söker hos dig som konsult är lyhördhet för kundens uttalade och outtalade behov, modet att kunna säga nej när det behövs – och ett brinnande engagemang!

Det bästa med att tillhöra DDP är att få verka i ett sammanhang där man med säkerhet vet att kollegorna är drivna, kompetenta och erfarna.

Citat från en av våra partners

Här får du koll på dina framtida partnerkollegor!

Är du nyfiken på våra konsulter? Läs om dem här!

 

Man är egen men inte ensam.

Det bästa med att vara partner enligt Niklas Östblom.

Donald Davies & Partners vs. Managementkonsulterna

Vi på Donald Davies & Partners hjälper företag med projekt och verksamhetsutveckling. Våra konsulter har erfarenhet inom process-, krav-, förändrings- och projektledning. Med handlingskraft och med metoder vi vet fungerar, tar vi ansvar för våra kunders projekt. Vårt företag grundades av den meriterade projektledaren Donald Davies.

Vår position på marknaden, avseende prisnivå och uppdragens komplexitet.

Vår Trendrapport berättar vad vi söker i framtidens projektledare!

Att du som söker är en trevlig och ödmjuk person, värderar vi lika högt som att du har rätt kompetens och kvalifikationer. Läs mer om förtroende och vilka egenskaper vi värdesätter hos andra människor i vår Trendrapport 2015.

 

Läs vår artikel i Dagens Nyheter 12 mars 2017 om Projektledare med balans i livet.

Projektledare med balans i livet

Läs hela artikeln här Projektledare med balans i livet

Sök här

Vi söker kontinuerligt efter kandidater som är intresserade av att gå in som partners eller underkonsulter. Rekryteringen sköts av DD Rekrytering. Sök jobben nedan.

Kontakt

Är du intresserad av att bli en av våra partners?

Ansök här