Workstorm®.

En Workstorm® är en effektiv kombination av en workshop och en brainstorm.

Vår egen utarbetade arbetsmetod för att snabbt gå från ord till handling i komplexa projekt och situationer.

Genom en väl genomförd Workstorm kan till exempel en projektplan i ett stort projekt vara upprättad, dokumenterad, godkänd av beslutsfattare samt förankrad hos projektpersonalen – på endast två dagar. Ett arbete som annars tar flera veckor, eller ännu längre, med traditionella arbetsmetoder. Workstormen är idag en av våra mest populära tekniker. En Workstorm passar alla företag och avdelningar, vare sig det gäller ett multinationellt industriföretag eller en kommun.

”Sist vi upprättade och förankrade en liknande projektplan tog det ett par månader. Med en Workstorm tog det ett par dagar.”
– Nöjd deltagare

Processen för en Workstorm®

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Malin Asp

Referens

Lyckad projektledning av
SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?