IT-arkitekt.

IT-arkitekt

Våra IT-arkitekter arbetar med att se till att era system som används stödjer verksamheten. 

De underhåller en övergripande bild av organisationens
IT-struktur, där det handlar om att säkerställa icke-funktionella krav, kopplade till verksamhetens mål.
Det kan till exempel vara skalbarhet, integrerbarhet, säkerhet, regelefterlevnad eller förändringsbarhet.
En IT-arkitekt fungerar som länken mellan de hos er som utvecklar tekniken och de som ansvarar för dess värdeskapande och kundnytta.

Infrastrukturarkitekter säkerställer att er organisation har en framtidssäkrad IT-infrastruktur som stödjer verksamhetens syfte och mål, samt att den hålls uppdaterad i en takt som möter tekniska krav.

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Malin Asp

Referens

Lyckad projektledning av
SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?