Förändringsledning.

Förändringsledare för komplexa projekt

Står er organisation inför en stor förändring? Behöver ni stöd av förändringsledare med att förbereda och genomföra ett viktigt förändringsprojekt?

Vår värld är ständigt i förändring, och förmågan att navigera och leda förändring är viktigare än någonsin. Vi har lång erfarenhet av förändringsledning och arbetar på ett strukturerat sätt för att planera förändringens alla faser.

Våra värdeord – trygghet, mod och förmåga – utgör grunden för vårt varumärke och hur vi är som projektledare och förändringsledare. Vi har förmåga och kapacitet att leverera det som krävs med fokus på mål och slutresultat.

Komplexa projekt kräver ofta ett nära samarbete mellan projektledare och förändringsledare. Engagemang, kunskap och erfarenhet är nyckeln till framgångsrika förändringsprojekt. Därför är vi dedikerade till att ge er det
bästa möjliga stödet genom hela projektets livscykel – från förberedelse och genomförande till implementering och överlämning.

Vi ser fram emot att höra mer om ert kommande förändringsprojekt!

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Malin Asp

Referens

Lyckad projektledning av
SEBs stora systemskifte

Hur projektleder man omläggningen av ett nytt fondsystem som berör en miljon kunder?