Om oss.

20 år av kunskap och handlingskraft

Vi kan projekt och hjälper företag och organisationer med kvalificerad projektledning.

Våra konsulter har stor kunskap och erfarenhet inom förändrings- och projektledning och verkar främst inom industri, bank/finans, handel, transport och offentlig verksamhet. Med handlingskraft och med metoder vi vet fungerar tar vi ansvar för ditt projekt. Denna handlingskraft innebär att aldrig lämna något åt slumpen, och att vi med ett tydligt och kommunikativt ledarskap skapar rätt projektklimat för framgång.

Vi är även platsen för dig som vill utvecklas och få nya utmaningar som projektledare, oavsett var du är i karriären.        

Vårt företag grundades 2000 av Björn Forsberg och den meriterade projektledaren Donald Davies. Under 50 år ledde Donald verksamhetskritiska projekt i stora företag världen över, inte minst i Sverige. Donald var även en pionjär för metodutvecklingen inom projektledning.

Våra värdeord

Våra värdeord är tre egenskaper som vi vill ska sammanfatta vårt varumärke ur kundens perspektiv. Det är vårt varumärkeslöfte. Dessa värden och egenskaper ska våra kunder uppleva i varje arbetssituation och kontakt med oss. De ska alltid kunna förvänta sig detta.

Mod
Mod är att våga göra saker för kundens bästa, även om sakerna vi gör kan bli ifrågasatta. Mod är att ta på sig svåra uppgifter i förvissningen om att vi klarar av att hantera situationen. Mod är att vara rak och ärlig, när andra backar tillbaka och tiger. Att visa mod är en viktig del i vårt företags personlighet och själ.

Trygghet
Trygghet och förtroende förtjänas genom att vi gång efter gång håller det vi lovar. Vi vet att vi kan – det gör oss trygga. Vi utstrålar denna känsla i vårt möte med kund, vilket också kunden märker. Kunden är trygg i att vi har kontroll över situationen och vet att vi är öppna och ärliga i vår kommunikation. Att få kunden att uppleva trygghet i sin relation med oss är en viktig del i vårt varumärkeslöfte.

Förmåga
Vi vet att vi kan. Vi har förmågan som krävs. Vi är kvalificerade att förstå vad som behöver göras och har kapaciteten att leverera det kunden förväntar sig. Vi är kompetenta att, i alla lägen, rekommendera och göra det som är bäst för kunden. Leveranser sker i tid, till rätt kvalitet och till en överenskommen kostnad. Förmåga är en viktig ingrediens i vår företagsstrategi.

Trygghet i förmåga ger mod. Allt hänger ihop.

Donald Davies Stipendium

Donald Davies grundade Donald Davies & Partners tillsammans med Björn Forsberg för drygt 20 år sedan. Donald var en pionjär inom projektledning med hela 50 års erfarenhet. Under fem år, 2018-2022, delades ett stipendium ut till hans minne. Stipendiet tilldelades en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn.

Vi strävar mot hållbara projekt – och ett hållbart samhälle

För att klara omställningen till ett mer klimatsmart, mer miljövänligt och hållbart samhälle, bidrar vi som företag på flera sätt. Och som ledare i större projekt har vi bra förutsättningar att verka för ett hållbarare genomförande.

Detta gäller i allt ifrån projektmedlemmarnas mående till klimat- och miljösmarta val gällande inköp och aktiviteter. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utbildar löpande våra medarbetare och konsulter inom hållbarhet, och mer specifikt hållbarhet inom projekt.

I vårt kunskapsdelning (content marketing) delar vi med oss av goda exempel av hållbara genomföranden och projekt, samt egna inspirerande artiklar i ämnet.

Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FNs globala hållbarhetsmål och är integrerat i vår affärsstrategi. De fem hållbarhetsmål som vi aktivt arbetar för och löpande följer upp ser du här:

Vi uppmuntrar och genomför kontinuerligt personalaktiviteter som främjar
en god hälsa och
välbefinnande.

Vi verkar för en jämställd rekrytering, båda när det
gäller nya medarbetare och konsulter till oss själva,
och bemanningen i våra projekt hos våra kunder.
Vi arbetar aktivt för att öka andelen kvinnliga partners
på Donald Davies & Partners.

Vi välkomnar mångfald i hela företaget
och vill bidra till en minskad ojämlikhet
i branschen och samhället.
Hos Donald Davies & Partners ser vi varje individ
och alla har samma rättigheter och möjligheter.

Hållbarhet står alltid högt på agendan när
vi arrangerar våra egna partnerträffar och
kunskapskonferenser. Vi har ett hållbarhetskritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till inköp av till exempel kontorsmaterial, utbildningar och resor.

Vi är stödföretag till Naturskyddsföreningens
projekt
Hav och Vatten.

Vi stöttar Naturskyddsföreningen!

Vårt ledningssystem

FR2000 är en standard för verksamhetsledning anpassat för små och medelstora företag. Standarden integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.