Om oss

Vi kan projekt och hjälper företag och organisationer med kvalificerad projektledning. Det vill säga ledning av projekt som är komplexa, verksamhetsövergripande och som har en stor påverkan på verksamheten.

Våra konsulter har stor kunskap och erfarenhet inom förändrings- och projektledning, och verkar främst inom industri, bank/finans, transport och offentlig verksamhet. Med handlingskraft och med metoder vi vet fungerar tar vi ansvar för ditt projekt. Denna handlingskraft eller engagemang innebär att aldrig lämna något åt slumpen, och att vi med ett tydligt och kommunikativt ledarskap skapar rätt projektklimat och framgång.

marknadsposition-karta
Här ser du var du finner oss jämfört med IT-konsulter och management-konsulter.

Vårt företag grundades av Björn Forsberg och den meriterade projektledaren Donald Davies som under 50 år lett verksamhetskritiska projekt i stora företag världen över, inte minst i Sverige. Han var även en pionjär för metodutvecklingen inom projektledning. Bland annat arbetade han tillsammans med en av medgrundarna Mikael Ölund fram vår unika mötesmetod Workstorm® som skapar struktur, förankring och driv i vilket projekt som helst.

Tre företag för alla dina resursbehov inom projekt

I snart 20 år har projektledarkonsulter från Donald Davies & Partners genomfört omfattande förändringsprojekt i många olika branscher, företag och organisationer. Tillsammans med dotterbolagen DD Spring och DD Rekrytering hjälper vi dig att bemanna hela ditt projektteam och rekrytera projektledare. Vi är även platsen för dig som vill utvecklas och få nya utmaningar som projektledare, oavsett var du är i karriären.

När du behöver projektledarkonsulter, bemanna ditt projektteam eller rekrytera

  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

projektledare

Så minns vi Donald Davies

Donald Davies bortgång berör*. Han gick rakt in i våra hjärtan med sin enorma lyskraft och passion. Efter sig lämnar han ett viktigt arv som vi kommer att förvalta med stolthet för att hedra en av våra grundare och ledstjärna.

Donald Davies startade sin karriär som projektledare redan 1954. Under sin 50 år långa och framgångsrika karriär var han verksam i 16 länder och skrev historia inom branschen. Donald Davies gjorde sig känd för att lyckas med projekt där andra inte nådde ända fram. Under 1980-och 90-talet arbetade Donald mycket i Sverige på stora företag som SAS och Ericsson.

Vid Millennieskiftet startade Donald Davies och Björn Forsberg Donald Davies & Partners. Sedan starten år 2000 har Donald Davies & Partners gått från två grundare till över 50 konsulter. Idag har Donald Davies & Partners etablerat långvariga relationer både med kunder men också inom många stora myndigheter då vi genomfört en uppsjö av framgångsrika uppdrag och projekt inom olika branscher.

We make reality out of ambition

 

”Donald hade en unik förmåga att få andra att individuellt och i grupp prestera maximalt. Han kastade ofta projekten in i energirika cocktails bestående av lika delar entusiasm, känsla-av-brådska, glädje och möjligheter. Inget var någonsin omöjligt”, berättar Björn Forsberg, medgrundare av Donald Davies & Partners.

”Donald lämnade heller ingen oberörd – och allra minst mig. Jag fick möjligheten att arbeta nära honom redan i mitt första projekt och därpå under många år framöver. Utan den vägledning och coachning han gav mig på daglig basis hade mitt yrkesliv sannolikt haft en helt annan riktning och bana. Jag har Donald att tacka för mycket”, avslutar Björn.

Arvet från visionären Donald Davies genomsyrar hela vår verksamhet och ger verktygen för att genomföra eller rädda projekt som andra skulle tycka var omöjliga. Utmärkande för Donald var hans metoder och hans attityd, samt hans förmåga att få andra att prestera i samma takt mot ett gemensamt mål. Donalds mål och löfte finns i våra gener: ”We make reality out of ambition”.

”Donalds bortgång berör oss alla på Donald Davies & Partners. Hans frånfall är en stor förlust för oss som hade förmånen att vara hans vän och kollega under företagets tidiga år”, säger Mikael Ölund, styrelseordförande och tillika en av de partners som varit med sedan företagets start.

Donald har under alla år varit en förebild för mig personligen och hans attityd och förmåga att få andra att prestera i samma takt mot ett gemensamt mål har varit en stark ledstjärna.” fortsätter Mikael.

Här följer ett citat av Donald själv från videon “Donald Davies in his own words” som fångar hans fantastiska person i ett par rader.

One of my sons sent me this, it´s quite amusing:

Dad 75, no hair. Head full of jokes, kids birthdays, workstorms and pretty blue eyes for charming the girls.

Vi tackar dig och kommer alltid att minnas dig, Donald

*Donald Davies avled den 13 juli 2017. Han blev 89 år.

Se filmen ’Donald Davies in his own words’
Tid: 12:22. Produktion: Komson/Populate (2008).

Våra värdeord

Våra värdeord är tre relevanta egenskaper som vi vill ska sammanfatta vårt varumärke ur kundens perspektiv. Det är vårt varumärkeslöfte. Dessa värden och egenskaper ska våra kunder uppleva i varje arbetssituation och kontakt med oss. De ska alltid kunna förvänta sig detta.

Mod

Mod är att våga göra saker för kundens bästa, även om sakerna vi gör kan bli ifrågasatta. Mod är att ta på sig svåra uppgifter i förvissningen om att vi klarar av att hantera situationen. Mod är att vara rak och ärlig, när andra backar tillbaka och tiger. Att visa mod är en viktig del i vårt företags personlighet och själ.

Trygghet

Trygghet och förtroende förtjänas genom att vi gång efter gång håller det vi lovar. Vi vet att vi kan – det gör oss trygga. Vi utstrålar denna känsla i vårt möte med kund, vilket också kunden märker. Kunden är trygg i att vi har kontroll över situationen och vet att vi är öppna och ärliga i vår kommunikation. Att få kunden att uppleva trygghet i sin relation med oss är en viktig del i vårt varumärkeslöfte.

Förmåga

Vi vet att vi kan. Vi har förmågan som krävs. Vi är kvalificerade att förstå vad som behöver göras och har kapaciteten att leverera det kunden förväntar sig. Vi är kompetenta att, i alla lägen, rekommendera och göra det som är bäst för kunden. Leveranser sker i tid, till rätt kvalitet och till en överenskommen kostnad. Förmåga är en viktig ingrediens i vår företagsstrategi.

Trygghet i förmåga ger mod. Allt hänger ihop.

Våra värdeord i vardagen

Att välja och prioritera är inte lätt. Att samsas kring några få värdeord och sedan få dem att genomsyra vårt varumärkeslöfte i vårt arbete och i vår kommunikation är inte något som sker av sig själv. Detta arbete är  något som måste ske inifrån och ut, och mätas utifrån och in. Hur yttrar sig Mod, Trygghet och Förmåga i kundens ögon?

Här ser du några exempel på hur våra värdeord kan yttrat sig i vårt möte med tre av våra kundpersonas.

 

Mod

Nisse som är enmanskonsult med uppdrag åt Strul AB, föreslår på ett möte med ledningen att de bör hyra in externa konsulter med en viss spetskompetens för att man ska klara av att genomföra ett projekt som är mycket viktigt för företagets framtid. Nisses förslag mottages dock negativt av ledningen, de anser att det är onödigt och dessutom för dyrt. Nisse blir osäker och misströstar, men ringer ändå sin kompis Fredrik på Donald Davies & Partners.

Fredrik är trygg i sin kompetens och erfarenhet, och efter en lång diskussion inser både Nisse och Fredrik att denna investering är helt nödvändig för företagets överlevnad. Fredrik ber då Nisse att få vara med, eller åtminstone få coacha Nisse, under ett möte med ledningen. Under mötet står Nisse på sig, och efter en lång diskussion med bra argumentation inser till slut ledningen vad som måste göras. Nisse och Fredrik visar på ett stort mod, när de trots flertalet invändningar och negativa reaktioner ändå har stått på sig.

 

Trygghet

Gösta som är IT-chef i Mellanstads kommun, ringer uppgiven till Björn på Donald Davies & Partners, eftersom en av deras viktigaste systemleverantörer återigen levererat en ny version av diariesystemet full med fel och brister. Björn bollar frågan vidare till Birgitta som är kvalitetssäkrare på Donald Davies & Partners.

Birgitta kontaktar Gösta och berättar hur hon tänker göra för att säkra kvaliteten i diariesystemet. Hon förklarar även för Gösta vad han förväntas göra för att kontakterna med systemleverantören ska löpa så smidigt som möjligt. Gösta blir lugn och tillfreds av informationen. Birgitta har ”koll på läget” och förmedlar en stor trygghet, och tillit till att problemen kommer att lösas på ett smidigt sätt.

Förmåga

Donald Davies & Partners blir kontaktade av Gunilla som är sektionschef på Statliga verket. Gunilla är uppgiven och famlar i mörkret efter en lösning på det faktum att nuvarande organisation inte fungerar.

Henrik och Lena från Donald Davies & Partners åtar sig uppdraget och kan ganska snabbt, tack vare deras långa erfarenhet och gedigna kunskap sätta sig in i problematiken. Henrik och Lena har både förmågan att se helheten och problemet från ett utifrånperspektiv, och kan inom några dagar presentera ett antal relevanta lösningar för Gunilla.

CSR

Vi är experter på att driva projekt. Ett av våra kraftfulla verktyg är mötesmetoden Workstorm® som skapar struktur, förankring och driv i vilket viktigt projekt som helst. Exempelvis när du behöver ge ditt CSR-arbete en skjuts framåt. 

Under Uppsala CSR den 16 november 2016 på Uppsala Konsert & Kongress fanns vi på plats för att berätta om vårt eget CSR-arbete, och även för att hjälpa andra företag att komma vidare i sitt. På plats visade vi på kraften i vår mötesmetod Workstorm®.

CSR-Workstorm gav oss stöd att själva, på kort tid bygga upp en helt ny enhet för hållbar utveckling.

Anna-Lena Jansson, fd Utvecklingschef på Enheten för hållbar utveckling, Region Uppsala

 

CSR-Workstorm-Donald-Davies-Partners

En av våra Workstorm-ledare, Mikael Ölund, på Uppsala CSR, november 2016


Är du också intresserad av en kostnadsfri CSR Workstorm?

Vi genomför årligen CSR W­orkstorms hos ett par utvalda företag som vill starta upp eller utveckla sitt eget CSR-arbete – helt kostnadsfritt (värde 36 000 kr ex moms). Det blir ett av våra bidrag till hållbart företagande och en bättre värld.

Vill du genomföra en CSR Workstorm på ditt företag? Skicka din intresseanmälan eller frågor till veronica.bjorklund@ddp.se

 

Vårt förlag

När Donald Davies & Partners grundades, inledde vi samtidigt arbetet med att dokumentera våra bästa arbetsmetoder. Många av dem har blivit böcker. Genom vårt eget förlag, Donald Davies-förlaget, har vi tills idag givit ut sex titlar. Dessa böcker kan läsas av dig som vill fördjupa dig i projektledning och testledning. Böckerna är också en del av våra konsulters verktygslåda i sin dagliga verksamhet.

 

Våra böcker:

  • Project Navigation Chart® (2006) – 495 sek
  • Multi Project Navigation Centre® (2003-2006) – 495 sek
  • Testledning – inspirerande testerfarenheter (2007) – 199 sek
  • Project Secrets (2000) – 95 sek
  • Guide To Successful Project Management (1984-2005) – 95 sek
  • Tore Testledare (2010) – 195 sek

 

Vår ambition är att förlaget löpande ska omvandla våra konsulters konkreta erfarenheter, och ”best practices”, inom projekt- och testledning till handfast litteratur. Böckerna tjänar såväl som ingång till respektive område, som löpande referenslitteratur.

 

Info och beställning

För mer information och beställning, mejla oss på info@ddp.se

Ange titel på den bok du vill beställa, antal, samt fakturerings- och leveransadress så skickar vi din beställning med post. Kostnad för frakt och expeditionsavgift tillkommer. Alla priser är inklusive moms.