Kraften hos den agila styrgruppen

Vilken roll har en styrgrupp i ett agilt sammanhang? En traditionell styrgrupp kan ofta förlita sig på projektplan, projektmål och på budgeten när projektets framdrift ska följas upp. Men för att ett projekt med agila team ska nå sin fulla potential behöver även styrgruppen ställa om till att bli en agil styrgrupp.

Detta Insights är del två av tre i vår serie om Styrgruppens arbete och handlar om kraften hos den agila styrgruppen. Läs vårt senaste Insights på temat att bädda för en engagerad styrgrupp här. Vad har du för tankar kring den agila styrgruppen? Fortsätt gärna diskussionen på vår LinkedIn!

Kraften hos den agila styrgruppen
Den agila styrgruppen arbetar till 90% med inspiration, hinderröjning och värdeskapande och till 10% med kontroll. Under projektets gång dyker det ofta upp hinder och oförutsedda händelser. Att då ha en snabbfotad och flexibel, det vill säga agil, styrgrupp blir en stor fördel. För ett agilt projekt finns det också ett stort värde i att involvera styrgruppen, eftersom de kan hantera ett av de svåraste problemen – hinder som beror på organisationen.

I agila projekt är det främst teamen som styr och driver arbetet framåt. I stället för att följa en detaljerad plan, är framgång definierad av förmågan att kontinuerligt leverera värdefulla resultat och löpande validera dessa med målgruppen. Genom att vara beredd att löpande ta inriktningsbeslut och att med en utforskande inställning till slutprodukten leda projektet åt önskat håll kan den agila styrgruppen säkerställa att arbetet går i linje med projektets vision och mål.

Det innebär att styrgruppen inte fokuserar på att kontrollera hur projektet följer planen, utan i stället fokuserar på att stötta teamen under hela genomförandet och hjälper till med prioriteringar. Fokus ligger på de värden projektet löpande skapar. Att hela tiden veta att projektet gör det som är viktigast, det vill säga är högst prioriterat, ger ett större värde än att följa upp att projektet följer en plan.

“Styrgruppens engagemang, delaktighet och fokus på stöd i stället för kontroll är en viktig framgångsfaktor.”

För att få hög delaktighet och snabbt lösa problem behöver styrgruppen samlas ofta för att kort stämma av pågående arbete och status på hinder som ska åtgärdas. Ofta kan 20 minuter varje vecka vara mer värdefullt än ett tretimmarsmöte varannan månad.

Genom att ha korta, regelbundna veckomöten blir hela styrgruppen informerad om projektets framsteg och vad som händer. Det innebär att mindre tid behöver läggas på allmän statusrapportering och mer tid kan läggas på att direkt stödja projektets aktiviteter. Som en följd av detta blir beslutsprocessen snabbare och uppmärksamheten riktas mot att eliminera hinder i stället för att försöka förutsäga risker.

En agil styrgrupp bör:

  • Ha stor närvaro och högt engagemang
  • Säkra att projektets och dess intressenter känner till vision/mission, värderingar, övergripande mål och strategi
  • Fokusera på övergripande måluppfyllelse, effekthemtagning och förändringsarbete
  • Stötta teamen och röjer hinder
  • Lita på teamens leveransförmåga

I nästa Insights som är del tre i vår serie på temat Styrgruppens arbete, kommer du att kunna ladda ner vår checklista “6 spelregler för ett lyckat styrgruppsarbete”.


Hälsningar,
David Pers
Projektledare och partners, Donald Davies & Partners

 

Läs även vårt första Insights i vår serie om hållbarhet i projekt:
Del 1/3: Hur ser man till att bädda för en engagerad styrgrupp?

Vad har du för tankar och erfarenheter av styrgruppsarbete? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår LinkedIn.

Relaterade Insights & Nyheter