Samlade Caseporträtt 2021

Under det gångna året har vi publicerat ett antal Caseporträtt med syftet att både uppmärksamma Donald Davies & Partners 20 års-jubileum, men även att lyfta fram våra kompetenta partners och deras individuella expertis inom specifika områden. Här har vi samlat ett urval av alla de insiktsfulla tankar, metoder och kommentarer som har lyfts fram i våra Caseporträtt under året.

Du kan klicka på respektive partner för att läsa dess Caseporträtt i sin helhet.

Ett ämne som flera av huvudpersonerna berörde på ett eller annat sätt var projektledning som hantverk. Att detta hantverk inte är bundet till någon specifik bransch var något som Jan Olsson tog fasta på i sitt Caseporträtt. 

Jag anser att det hantverksmässiga arbetet inom projektledning är tidlöst och branschoberoende, det handlar om att uppnå ett givet resultat tillsammans. Hantverket består i att anpassa metoder och tillvägagångssätt, att leda, guida och stötta teamet så vi gemensamt når våra mål på utsatt tid och med givna medel.

Gällande metoder och tillvägagångssätt inom projektledning tog Jan Kullander (fd partner på Donald Davies & Partner) fasta på hur man kan mixa vissa utvalda delar av traditionella och agila metoder, i detta fall sprintar och milstolpar.

Flera av våra Caseporträtt behandlar projektledarens roll och nödvändiga egenskaper hos en projektledare. Lars-Erik Sjöstrand (fd partner på Donald Davies & Partner) pekar i sitt Caseporträtt ut hur Donald Davies & Partners värdeord representerar de grundläggande egenskaper som behövs för alla ledande roller inom projekt- och förändringsarbeten. 

Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna leda andra. Du behöver ha modet för att bana väg i frågor som saknar enkla svar. Slutligen behöver du förmågan i både kunskap och erfarenhet, men kanske framförallt i drivkraft för att föra arbetet framåt.  

I Marie Anderssons Caseporträtt diskuteras bland annat olika faktorer som leder till att projekt havererar och hur man kan undvika det, där en av nycklarna är att lyssna på alla intressenter och se deras behov. Några andra nycklar för ett lyckat projekt är lyhördhet, tydlighet, god kommunikation och att ha visioner samt visa transparens, något som Bodil Hedlund fördjupar sig inom i sitt Caseporträtt.

Vikten av god dokumentation är en viktig del inom kravhantering, något som Eleonor Jansson resonerar om i sitt Caseporträtt. Jansson menar att god dokumentation underlättar för hela organisationen. 

Dokumentationen möjliggör att fler inom verksamheten kan läsa och förstå vad systemen utför för verksamheten, vilket kan användas som underlag för utveckling, tester och förvaltning vid behov av förändringar.

God kravdokumentation bidrar även till att man kan få kontroll på sitt nuläge inom projekt, något som Anders Boson i sitt Caseporträtt vill framhålla som en avgörande faktor, tillsammans med en tydlig målbild, för att man ska lyckas nå projektets uppsatta målsättningar. 

Genom att bryta ner det omfattande materialet i analyserbara delar får man en tydlig bild av vad som krävs för att få kontroll över nuläget. Därefter kan man genomföra risk- och konsekvensanalyser på den tänkta förändringsaktiviteten för att se den ur olika perspektiv. 

Nu riktar vi blickarna mot 2022 och ser fram emot ett år fyllt av kunskap, erfarenheter och insikter! 

Hälsningar

Projektledare och partners, Donald Davies & Partners

 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här!

Relaterade Insights & Nyheter