Jan Kullander om att arbeta med utvalda delar av det agila tankesättet

Olika arbetsmetoder lämpar sig olika bra beroende på vilken typ av projekt som ska genomföras. Vi bad Jan Kullander att dela med sig av sin syn på hur man kan använda sig av vissa delar av det agila tankesättet, exempelvis vid införandet av affärssystem.

– Den agila metodiken är ursprungligen framtagen för att driva systemutvecklingsprojekt, ett affärssystemsprojekt är primärt ett verksamhetsprojekt där man inför ett standardsystem.
Att styra ett stort verksamhetsprojekt där personer från alla avdelningar i ett företag ingår, och samtidigt kunna se helheten, är väldigt svårt. Den främsta utmaningen med den agila metodiken handlar om att få till synken av framdriften mellan de olika
strömmarna/delprojekten.

Vilka delar av det agila vill du lyfta fram som användbart tillsammans med den mer traditionella projektmetodiken?
– Jag vill framförallt lyfta fram att dela upp projektet i ett antal sprintar. Sprinten har en definierad längd och varje sprint har sitt innehåll (ett antal delprocesser/User Stories som vid sprintens slut skall gå att utföra i systemet). Det är även bra att använda sig av tydligt definierade leverabler som skapar tydlighet med vad som skall levereras. Sprintarna blir då både själva takten i projektet samt strukturen hur vi jobbar. Det arbetssättet som jag förespråkar innefattar user stories och sprintar, likt det agila. Skillnaden är att vi utgår från ett antal uppsatta milstolpar istället för en stor backlog, därmed har vi bestämt tydligt vad som ska vara klart inom hela projektet och när det ska vara klart, innan vi går vidare mot nästa milstolpe.

Hur tror du att de olika arbetsmetoderna kommer ha förändrats om 20 år?
– Teknologiutvecklingen gör att en hel affärssystemslösning i allt större utsträckning består av samverkande delar som är utbytbara. Min spaning är att de stora affärssystemsprojekten försvinner på lång sikt eftersom vi har en struktur/ramverk för den totala förvaltningen av systemen, där delar uppgraderas och byts ut löpande i form av appar. Man kan uttrycka det som att förvaltning och affärssystemsbyte samverkar.

Hälsningar

Jan Kullander
Fd Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Relaterade Insights & Nyheter