Bodil Hedlund om att entusiasmera alla i långa projekt

Omfattande projekt sträcker sig ofta under en lång tidsperiod och som projektledare kan det vara en utmaning att kunna entusiasmera alla projektets intressenter. Vi bad vår kompetenta partner Bodil Hedlund att dela med sig av sin syn på ämnet.

– Det är avgörande för projektet att hålla intresset och engagemanget vid liv. Det kan vara många som konkurrerar om projektets resurser. Naturligtvis är det viktigt att behålla dessa under hela projektperioden, vilket kräver intresse från omgivningen. Dessutom är det nödvändigt att involvera den mottagande organisationen eftersom det är de som så småningom ska nyttja resultatet av projektet. Här vill jag poängtera vikten av förändringsledning. Det spelar ingen roll hur väl man genomför aktiviteter eller håller tidsplaner om det inte finns ett förberett mottagande. Projektet är inte lyckat förrän det som lämnats över fungerar i linjen och effektmålen uppnåtts. 

Du har lång erfarenhet av att driva projekt under längre tid. Vilka de viktigaste nycklarna för att lyckas entusiasmera alla inblandade parter?

– Jag brukar arbeta med fem nycklar för att lyckas med projekt som pågår under längre tid, dessa är lyhördhet, visioner, tydlighet, kommunikation och transparens. En projektledare måste vara lyhörd och uppmärksam på vilka behov som finns, men även en visionär som håller kompassen och entusiasmerar andra. Eftersom det är svårt att hålla engagemanget på en konstant hög nivå under ett långt projekt är det viktigt att vara tydlig med när deltagaren förväntas engagera sig och när deltagaren inte behöver vara lika närvarande i projektet. Det underlättar även för planeringen. Vidare gäller det även att regelbundet informera alla inblandade om aktiva progresser och belysa framgångar för att projektet inte ska falla i glömska. Slutligen är det viktigt att visa transparens vid eventuella förseningar och att ta lärdom av sina misstag. Transparens och tydlighet är A och O för att återuppbygga förtroendet och upprätthålla intressenters vilja att vara med under hela projekttiden.

I år firar Donald Davies & Partners 20 år. Hur ser du att projektlängden och mängden projekt kommer att utvecklas i framtiden?

– Jag tror att de omfattande och långa projekten är svåra att driva i någon annan form än just genom olika projektmodeller, som exempelvis agila eller mer traditionella metoder. De mindre projekten drivs mer som verksamhetsutveckling och då i den normala linjen. Det kan innebära att initiativen drivs mer stegvis, där funktionalitet byggs på allteftersom resurser och behov uppstår. Dock behöver inte det innebära att kunskapen om hur projektarbete bedrivs inte behövs. Det kan fortfarande finnas behov av att följa mindre initiativ som projekt, inte minst finansiellt.

Hälsningar

Bodil Hedlund
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Relaterade Insights & Nyheter