Ta del av vårt första Caseporträtt: Lars-Erik Sjöstrand om konstanta värden inom projektledning

Med 20 år i branschen vet vi att det finns ett antal grundläggande egenskaper för lyckad projektledning som är konstanta. Vi bad Lars-Erik Sjöstrand, en av våra seniora partners att peka ut några av dessa egenskaper.

– Jag tycker att våra värdeord representerar de grundläggande egenskaper som behövs för alla ledande roller inom projekt- och förändringsarbeten. Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna leda andra. Du behöver ha modet för att bana väg i frågor som saknar enkla svar. Slutligen behöver du förmågan i både kunskap och erfarenhet, men kanske framförallt i drivkraft för att föra arbetet framåt. 

Definitionen av projekt- och förändringsarbete kan uppfattas som rörlig. Hur påverkar det rollen som ledare för ett projekt eller en förändringsprocess?

– Det är främst metoder och arbetssätt som är i ständig utveckling. Där gäller det såklart att hänga med i svängarna och tillskansa sig de kunskaper som krävs för att tillämpa nya arbetssätt, som exempelvis SAFE (Scaled Agile Framework). Men inom de uppdrag som jag arbetar med, som kan spänna tvärs över en större organisation under en längre tid, krävs det fortfarande någon som koordinerar och håller ihop helheten. För att lyckas med en förändring krävs det i princip samma saker av en ledare nu som för 20 år sedan, på den tiden då RUP (Rational Unified Process) var det modernaste arbetssättet.

Donald Davies & Partners fyller 20 år under 2021! Hur tror du att projektledarrollen kommer utvecklas och se ut i framtiden?

– Eftersom många organisationer utvecklar sina arbetssätt genom att alltmer integrera verksamhetsutveckling i sin linje tror jag att många småskaliga och enklare projekt kommer att försvinna som företeelse. När det gäller större förändringsarbeten kommer det fortsatt finnas behov av en sammanhållande roll som driver förändringen från punkt A till B. I den rollen gäller det att vara lyhörd och anpassa förändringsarbetet till organisationens olika arbetssätt, men samtidigt fokusera på intressenthantering och kommunikation. Det är inte alltid ett lätt arbete, men det är alltid väldigt roligt!

Hälsningar

Lars-Erik Sjöstrand
Fd Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Vill du veta mer om hur vi leder digitala projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Relaterade Insights & Nyheter