Marie Andersson om varför projekt havererar och hur du kan undvika det

Ibland händer det att ett projekt havererar av en eller annan anledning. Marie Andersson har stor erfarenhet av projekträddning och pekar ut bristen på kommunikation som en vanlig anledning till att projekt hamnar snett.

– Det händer att jag får ta över projekt som kör i diket och som behöver komma upp på vägen igen. Det är alltid en utmaning i att vända den negativa känslan inom projektet till något positivt och lyckas gå i mål med projektet. Som projektledare får jag ofta i uppdrag att implementera nya system som ska förbättra för dess användare, men som av olika anledningar belastar mer än det underlättar. I det läget är det viktigt att lyssna på alla deltagare i projektet och förstå varför projektet har hamnat i diket och därifrån hitta det positiva för att kunna gå vidare.

Vilka ser du som de främsta anledningarna till att projekt havererar?
– Inte sällan har beställarna underskattat projektets omfattning vad gäller tid, deltagare eller finansiering, vilket kan orsaka haveriet. Jag anser att det oftast behövs mer ödmjukhet och prestigelöshet från både beställare och projektgrupp. Det händer att exempelvis beställare fattar viktiga beslut som är utanför deras kompetensområde. Därför är det viktigt att man i ett tidigt skede gör en tydlig rollfördelning och identifierar vilka kompetenser som finns inom organisationen. Därefter kan man lyssna in de olika gruppernas behov och tankar för att arbeta fram en gemensam plan för projektet. Jag vill påstå att det är avgörande för projektets framgång att man tar in krav och behov från alla olika perspektiv.

Donald Davies firar 20 år i år. Hur tror du att synen på projekt och projektledning kommer att förändras inom den närmaste framtiden?
– I takt med att agila arbetsmetoder har börjat tillämpas allt mer inom olika branscher tror jag att medvetenheten och den generella kunskapsnivån kring projekt och hur de ska drivas kommer att öka överlag. Genom att planera stegvis för ett projekt, istället för att planera hela projektet från början, är det enklare att identifiera eventuella dikeskörningar längs vägen, förhoppningsvis i så pass god tid att de kan undvikas helt och hållet. Vidare tror jag att det kommer bli vanligare att göra mer omfattande förberedelser inför ett projekt och att man kommer att utgå mer från organisationernas förutsättningar vid exempelvis inköp av nya system. Sammanfattningsvis vill jag lyfta fram lyhördhet, medvetenhet och kommunikation som de stora nycklarna för att undvika att projekt havererar.

Hälsningar

Marie Andersson
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Relaterade Insights & Nyheter