Jan Olsson om projektledning som ett tidlöst hantverk

Att kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer är en avgörande del av projekt- och förändringsarbete. Vi bad vår erfarna partner Jan Olsson att dela med sig av sin syn på projektledning som ett bestående branschoberoende hantverk.

– Jag anser att det hantverksmässiga arbetet inom projektledning är tidlöst och branschoberoende, det handlar om att uppnå ett givet resultat tillsammans. Hantverket består i att anpassa metoder och tillvägagångssätt utifrån givna förutsättningar i verksamheten, att leda, guida och stötta teamet så vi gemensamt når våra mål på utsatt tid och med givna medel. Med tillvägagångssätt avses allt arbete och alla metoder ifrån fullständigt agilt till den klassiska vattenfallsmetoden.

Hur ser du på projektledarens roll att definiera tydliga mål och kritiska framgångsfaktorer?

– Det handlar om kunskap att kunna leda ett team av människor mot ett gemensamt mål, en målbild där vi ska befinnas oss tillsammans när vi är klara – en tydlig ”Definition of Done”. Som senior projektledare har du den kunskap och de erfarenheter som krävs för att du oavsett bransch snabbt ska kunna sätta dig in i projekt och definiera verksamhetens behov och identifiera de kritiska frågorna som du ska jobba med. 

Donald Davies & Partners fyller 20 år under 2021! Vad ser du för bestående förändringar inom projektledning inför framtiden? 

– Oavsett om ledarskapsrollen benämns som projektledare eller något annat i framtiden kommer behovet av det hantverksmässiga arbetet att bestå, att fokuserat kunna leda projekt och processer mot önskade mål och skapa bestående förändringar i verksamheten eller pricka “marknadsfönstret” för den utvecklade tjänsten eller produkten. Projektledning är ett hantverk i sig och behovet av att leda utveckling och förändring av verksamhet, produkter eller tjänster kommer alltid att finnas enligt mig!

Hälsningar

Jan Olsson
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Relaterade Insights & Nyheter