Samlade Caseporträtt 2021

Under det gångna året har vi publicerat ett antal Caseporträtt med syftet att både uppmärksamma Donald Davies & Partners 20 års-jubileum, men även att lyfta fram våra kompetenta partners och deras individuella expertis inom specifika områden. Här har vi samlat ett urval av alla de insiktsfulla tankar, metoder och kommentarer som har lyfts fram i våra Caseporträtt under året.

Anders Boson om att ha kontroll på sitt nuläge och en tydlig målbild

Att ha kontroll på sitt nuläge och en gemensam målbild inom förändringsprojekt beskrivs ofta som livsviktigt för att nå verksamhetens uppsatta målsättningar. Anders Boson, en av våra erfarna konsulter, menar att bristen på kontroll över sitt nuläge är en av anledningarna till att projekt kan haverera.

Jan Kullander om att arbeta med utvalda delar av det agila tankesättet

Olika arbetsmetoder lämpar sig olika bra beroende på vilken typ av projekt som ska genomföras. Vi bad Jan Kullander att dela med sig av sin syn på hur man kan använda sig av vissa delar av det agila tankesättet, exempelvis vid införandet av affärssystem.

Marie Andersson om varför projekt havererar och hur du kan undvika det

Ibland händer det att ett projekt havererar av en eller annan anledning. Marie Andersson har stor erfarenhet av projekträddning och pekar ut bristen på kommunikation som en vanlig anledning till att projekt hamnar snett.

Eleonor Jansson om vikten av god dokumentation

Kravdokumentation är en viktig del inom kravhantering. Vi bad Eleonor Jansson, som har gedigen erfarenhet som kravhanterare, att dela med sig av sina erfarenheter om hur man lyckas med effektiv och hållbar kravdokumentation.

Bodil Hedlund om att entusiasmera alla i långa projekt

Omfattande projekt sträcker sig ofta under en lång tidsperiod och som projektledare kan det vara en utmaning att kunna entusiasmera alla projektets intressenter. Vi bad vår kompetenta partner Bodil Hedlund att dela med sig av sin syn på ämnet.

Jan Olsson om projektledning som ett tidlöst hantverk

Att kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer är en avgörande del av projekt- och förändringsarbete. Vi bad vår erfarna partner Jan Olsson att dela med sig av sin syn på projektledning som ett bestående branschoberoende hantverk.

Ta del av vårt första Caseporträtt: Lars-Erik Sjöstrand om konstanta värden inom projektledning

Med 20 år i branschen vet vi att det finns ett antal grundläggande egenskaper för lyckad projektledning som är konstanta. Vi bad Lars-Erik Sjöstrand, en av våra seniora partners att peka ut några av dessa egenskaper.