Våga utmana och anpassa ditt projektledarskap!

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Här blir ett modigt ledarskap en avgörande faktor för en god förändringsresa och ett framgångsrikt projekt.

Så påverkas projekt vid osäkerhet och snabba förändringar

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Vad får projektledningen för betydelse och hur kan olika projekt påverkas i ett instabilt läge? Det kommer vi att gå djupare in på i denna bloggserie.

Upptäck våra ledande principer: Trygghet, Mod och Förmåga

Ny teknik såsom AI, förändrade beteenden och samhällsstrukturer, konjunkturer… Ständig förändring är något som präglar vår värld och även våra projekt. Förmågan att navigera klokt och leda förändringar är mer utmanande och viktigare än någonsin. Till vår hjälp som förändrings- och projektledare har vi våra värderingar och vår kultur som ger riktning och trygghet – sammanfattat i våra värdeord.

Sommarläsning om hållbara projekt: Uppdaterad checklista

Under våren har vi haft fokus på hållbarhet, som är en viktig fråga för oss. Vad innebär hållbarhet i projekt? Hur kan man se till att göra en hållbar resa inom projekt från start till mål?

Kraften hos den agila styrgruppen

Vilken roll har en styrgrupp i ett agilt sammanhang? En traditionell styrgrupp kan ofta förlita sig på projektplan, projektmål och på budgeten när projektets framdrift ska följas upp. Men för att ett projekt med agila team ska nå sin fulla potential behöver även styrgruppen ställa om till att bli en agil styrgrupp.

Hur ser man till att bädda för en engagerad styrgrupp?

Hur skapar man de bästa förutsättningarna för styrgruppen? Hur blir styrgruppens arbete så effektivt och framgångsrikt som möjligt? Många nyckelfaktorer bör fastställas så tidigt som möjligt. Vilka bör egentligen vara med i styrgruppen och hur ser jag som projektledare till att få styrgruppen engagerad?

En hållbar resa inom projekt – från start till målgång

De faktorer som vi som projektledare och förändringsledare kan påverka inom ett projekt är resan snarare än målet, så att det blir en hållbar resa längs projektets gång. Vilka risker och möjligheter ser vi? Här går vi igenom några viktiga steg på vägen.

Vad innebär egentligen hållbarhet i projekt? Tre olika perspektiv.

Ett hållbarhetsfokus och en hållbarhetsstrategi är en hygienfaktor för de flesta branscher och företag idag. Men på vilka sätt kan man förhålla sig till hållbarhet när det kommer till projekt, där många personer är involverade, system ska bytas ut och förändringar kommer att ske?

Årsresumé: Lär känna våra projektledare & partners

I år ville vi inte bara lägga fokus på att kommunicera vad vi GÖR utan även vilka vi ÄR. Bakom varje projekt och uppdrag finns minst en av våra partners och vi är stolta över varenda en som jobbar hos oss. Under det gångna året har vi därför publicerat ett antal inlägg med syfte att rikta rampljuset mot våra partners, och samtidigt ta reda på varför de valt att bli partner hos oss.

Att skapa samförstånd mellan Verksamhet och IT

Vid en större förändring som involverar verksamhet och IT gäller det att skapa en gemensam teamkänsla, framåtdriv och tydligt bestämma vem det egentligen är som kör. Här kommer några lösningar och tips för hur ni kan lyckas med detta, så att ni kommer fram till rätt destination i rätt tid, och har alla passagerare med ombord!