Årsresumé – Våra samlade insikter paketerat till dig!

God jul och gott nytt år! Under året har våra Insights handlat om hållbarhet, styrgruppens arbete och projektledning i tuffa tider, viktiga och aktuella frågor för oss projektledare. Vi har diskuterat dessa ämnen utifrån våra egna erfarenheter och samlat våra reflektioner i inlägg och checklistor. Nu i juletider vill vi dela med oss av dem […]

Checklista: Reflektion och lärdomar av ett projekt under en utmanande tid

I vår serie på temat projektledning i en föränderlig värld har vi kommit fram till den sista delen där vi delar med oss av vår checklista för reflektion och lärdomar av ett projekt under en utmanande tid.

Läs vårt senaste Insights Premium och ta del av vår praktiska checklista här!

Våga utmana och anpassa ditt projektledarskap!

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Här blir ett modigt ledarskap en avgörande faktor för en god förändringsresa och ett framgångsrikt projekt.

Så påverkas projekt vid osäkerhet och snabba förändringar

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Vad får projektledningen för betydelse och hur kan olika projekt påverkas i ett instabilt läge? Det kommer vi att gå djupare in på i denna bloggserie.

Upptäck våra ledande principer: Trygghet, Mod och Förmåga

Ny teknik såsom AI, förändrade beteenden och samhällsstrukturer, konjunkturer… Ständig förändring är något som präglar vår värld och även våra projekt. Förmågan att navigera klokt och leda förändringar är mer utmanande och viktigare än någonsin. Till vår hjälp som förändrings- och projektledare har vi våra värderingar och vår kultur som ger riktning och trygghet – sammanfattat i våra värdeord.

Sommarläsning om hållbara projekt: Uppdaterad checklista

Under våren har vi haft fokus på hållbarhet, som är en viktig fråga för oss. Vad innebär hållbarhet i projekt? Hur kan man se till att göra en hållbar resa inom projekt från start till mål?

Checklista: 6 spelregler för ett effektivt styrgruppsarbete

I vår serie på temat styrgruppens arbete har vi kommit fram till den sista delen där vi delar med oss av vår checklista för hur du kan göra ett effektivt styrgruppsarbete.

Läs vårt senaste Insights Premium och ta del av vår praktiska checklista här!

Kraften hos den agila styrgruppen

Vilken roll har en styrgrupp i ett agilt sammanhang? En traditionell styrgrupp kan ofta förlita sig på projektplan, projektmål och på budgeten när projektets framdrift ska följas upp. Men för att ett projekt med agila team ska nå sin fulla potential behöver även styrgruppen ställa om till att bli en agil styrgrupp.

Hur ser man till att bädda för en engagerad styrgrupp?

Hur skapar man de bästa förutsättningarna för styrgruppen? Hur blir styrgruppens arbete så effektivt och framgångsrikt som möjligt? Många nyckelfaktorer bör fastställas så tidigt som möjligt. Vilka bör egentligen vara med i styrgruppen och hur ser jag som projektledare till att få styrgruppen engagerad?

Checklista: Hållbarhetsfokus i projekt

I vår serie om hållbarhet i projekt har vi kommit fram till den sista delen där vi delar med oss av vår checklista för hur du kan göra en analys med hållbarhetsglasögon vid ett projekt.

Läs vårt senaste Insights Premium och ta del av vår praktiska checklista här!