Henrik Almén

Erfaren förändringsledare med bred erfarenhet inom projektledning

Mikael Floberg

Projektledare som ser styrkan i att lyckas tillsammans.

Anders Pikas

Projektledare som drivs av ny kunskap.

Torbjörn Fransson

Projektledare som drivs av ny kunskap.

Thomas Nilsson

Systemutvecklare som gärna tar projekt från uppstart till mål.

Robert Staflin

Strukturerad ledare som gärna ser saker ur olika perspektiv.

Robert Sandberg

Projekt- och förändringsledare som drivs av utveckling.

Pär-Olov Söderman

Agil problemlösare med mål i sikte.

Peter Bergdahl

Orädd problemlösare inom projekt.

Niklas Östblom

Social ingenjör med problemlösning i fokus.