Anders Pikas

EXPERTIS
Testautomatisering, testledning, mjukvaruutveckling

UTDRAG UR CV

Integrationstestledare, acceptanstestledare, driftsättningsledare, Lantmäteriet

Development Tools Manager, Continuous Integration-expert, Imint AB

Testautomatiserare, FoxT Sweden AB

Testledare, Lantmäteriet

Mjukvaruutvecklare, Fertsoft AB

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?
Min breda erfarenhet av mjukvaruutveckling under flera decennier gör att jag kan leda eller stötta alla funktioner i utvecklingsprojekt. Det senaste decenniet har jag inriktat mig på automatiserade tester och hur de kan optimera teamets arbetssätt. Jag utarbetar en skiktad testarkitektur åt kunden som gör det ekonomiskt att förvalta testerna under den utvecklade produktens livslängd.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?
Sedan 2011, med ett uppehåll på 2 år.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult?
Min prestigelöshet och erfarenhet ger teamet trygghet. Jag tycker om att lära ut och skapa struktur och kan därigenom höja organisationens mognadsnivå.
Ny teknik, metoder och verktyg väcker min nyfikenhet.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?
Jag älskar att andra partners tar sig tid att dela med sig av sådant som jag har nytta av i mitt uppdrag. Det är roligt när jag kan hjälpa andra partner också! Det känns tryggt att DDP med sitt stora kontaktnät hjälper mig att hitta ett nytt uppdrag när det nuvarande tar slut.