Torbjörn Fransson

EXPERTIS
Projektledare

UTDRAG UR CV
Projektledare, Trafikverket

Projektledare, SJ

Systemutvecklare, systemförvaltare, utredare, SJ

Systemutvecklare, utredare, Green Cargo

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?
Projektledning, framför allt teknisk projektledning. Verksamhet- och systemutredningar, i synnerhet inom järnvägssektorn.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?
Sedan sommaren 2011.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult?
Drivkraften är och har alltid varit att söka ny kunskap och tillämpa den på nya eller gamla problem. Och att utvecklas och lära andra.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?
Ramavtalet med intressanta kunder!