Niklas Östblom

EXPERTIS
Testledning

UTDRAG UR CV
Utveckling av nya leveransystem av fastighetsdata, Lantmäteriet

Testning av styrsystem till stålindustrin, Sandvik

ArcSDE och Oracle-specialist, Lantmäteriet

ArcSDE och Oracle-specialist, Kalmar Kommun

Databas- och ArcSDE specialist, Lantmäteriet

Utbildning av ArcSDE för administratörer på Oracle, ESRI S-GROUP

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?
Systemutveckling inom databaser och GIS (främst Oracle och PostgreSQL). Testledning och testning.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?
Jag har varit operativ sedan januari 2011.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult?
Glad, positiv och social ingenjör med problemlösning i fokus.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?
Man är egen men inte ensam. Samhörigheten i ett nätverk gör att man alltid har någon att rådfråga vid behov. Samhörigheten ger också möjligheter till fler, bättre betalda, uppdrag genom gemensam marknadsföring och upphandling av ramavtal.