Jan Olsson om projektledning som ett tidlöst hantverk

Att kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer är en avgörande del av projekt- och förändringsarbete. Vi bad vår erfarna partner Jan Olsson att dela med sig av sin syn på projektledning som ett bestående branschoberoende hantverk.

– Jag anser att det hantverksmässiga arbetet inom projektledning är tidlöst och branschoberoende, det handlar om att uppnå ett givet resultat tillsammans. Hantverket består i att anpassa metoder och tillvägagångssätt utifrån givna förutsättningar i verksamheten, att leda, guida och stötta teamet så vi gemensamt når våra mål på utsatt tid och med givna medel. Med tillvägagångssätt avses allt arbete och alla metoder ifrån fullständigt agilt till den klassiska vattenfallsmetoden.

Hur ser du på projektledarens roll att definiera tydliga mål och kritiska framgångsfaktorer?

– Det handlar om kunskap att kunna leda ett team av människor mot ett gemensamt mål, en målbild där vi ska befinnas oss tillsammans när vi är klara – en tydlig “Definition of Done”. Som senior projektledare har du den kunskap och de erfarenheter som krävs för att du oavsett bransch snabbt ska kunna sätta dig in i projekt och definiera verksamhetens behov och identifiera de kritiska frågorna som du ska jobba med. 

Donald Davies & Partners fyller 20 år under 2021! Vad ser du för bestående förändringar inom projektledning inför framtiden? 

– Oavsett om ledarskapsrollen benämns som projektledare eller något annat i framtiden kommer behovet av det hantverksmässiga arbetet att bestå, att fokuserat kunna leda projekt och processer mot önskade mål och skapa bestående förändringar i verksamheten eller pricka “marknadsfönstret” för den utvecklade tjänsten eller produkten. Projektledning är ett hantverk i sig och behovet av att leda utveckling och förändring av verksamhet, produkter eller tjänster kommer alltid att finnas enligt mig!

 

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Vill du veta mer om hur vi leder digitala projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

 

Hälsningar

Jan Olsson
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Ta del av vårt första Caseporträtt: Lars-Erik Sjöstrand om konstanta värden inom projektledning

Med 20 år i branschen vet vi att det finns ett antal grundläggande egenskaper för lyckad projektledning som är konstanta. Vi bad Lars-Erik Sjöstrand, en av våra seniora partners att peka ut några av dessa egenskaper.

– Jag tycker att våra värdeord representerar de grundläggande egenskaper som behövs för alla ledande roller inom projekt- och förändringsarbeten. Du behöver vara trygg i dig själv för att kunna leda andra. Du behöver ha modet för att bana väg i frågor som saknar enkla svar. Slutligen behöver du förmågan i både kunskap och erfarenhet, men kanske framförallt i drivkraft för att föra arbetet framåt. 

Definitionen av projekt- och förändringsarbete kan uppfattas som rörlig. Hur påverkar det rollen som ledare för ett projekt eller en förändringsprocess?

– Det är främst metoder och arbetssätt som är i ständig utveckling. Där gäller det såklart att hänga med i svängarna och tillskansa sig de kunskaper som krävs för att tillämpa nya arbetssätt, som exempelvis SAFE (Scaled Agile Framework). Men inom de uppdrag som jag arbetar med, som kan spänna tvärs över en större organisation under en längre tid, krävs det fortfarande någon som koordinerar och håller ihop helheten. För att lyckas med en förändring krävs det i princip samma saker av en ledare nu som för 20 år sedan, på den tiden då RUP (Rational Unified Process) var det modernaste arbetssättet.

Donald Davies & Partners fyller 20 år under 2021! Hur tror du att projektledarrollen kommer utvecklas och se ut i framtiden?

– Eftersom många organisationer utvecklar sina arbetssätt genom att alltmer integrera verksamhetsutveckling i sin linje tror jag att många småskaliga och enklare projekt kommer att försvinna som företeelse. När det gäller större förändringsarbeten kommer det fortsatt finnas behov av en sammanhållande roll som driver förändringen från punkt A till B. I den rollen gäller det att vara lyhörd och anpassa förändringsarbetet till organisationens olika arbetssätt, men samtidigt fokusera på intressenthantering och kommunikation. Det är inte alltid ett lätt arbete, men det är alltid väldigt roligt!

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Vill du veta mer om hur vi leder digitala projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

 

Hälsningar

Lars-Erik Sjöstrand
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners