Anders Boson om att ha kontroll på sitt nuläge och en tydlig målbild

Att ha kontroll på sitt nuläge och en gemensam målbild inom förändringsprojekt beskrivs ofta som livsviktigt för att nå verksamhetens uppsatta målsättningar. Anders Boson, en av våra erfarna konsulter, menar att bristen på kontroll över sitt nuläge är en av anledningarna till att projekt kan haverera.

– Många anser att de har full kontroll på sitt nuläge och kan identifiera risker samt beskriva de konsekvenser som en förändringshantering kräver. Sanningen är emellertid att man ofta underskattar omfattningen av förändringsaktiviteten, vilket kan innebära långtgående konsekvenser för verksamheter och att man hamnar i ett läge långt ifrån den ursprungliga projektplanen. Om man däremot ser till att ha järnkoll på sitt nuläge och en tydlig målbild har man förutsättningar till leda förändringen mot verksamhetens uppsatta målsättningar.

Vad innebär det att ha kontroll på sitt nuläge?
– Mycket handlar om avgränsa arbetet och att tillskansa sig förståelse och insikter. Man måste förstå vad förändringarna får för konsekvenser för samtliga intressenter i verksamheten, som exempelvis de juridiska förutsättningarna och de behov som regleras av kravhanteringen*. Genom att bryta ner det omfattande materialet i analyserbara delar får man en tydlig bild av vad som krävs för att få kontroll över nuläget. Därefter kan man genomföra risk- och konsekvensanalyser på den tänkta förändringsaktiviteten för att se den ur olika perspektiv.

Hur kan man uppnå en gemensam målbild för förändringsaktiviteten?
– Du kan inte börja med aktiviteten innan du har en tydlig målbild, även om du vet vilka verksamhetsförändringar som väntar. För att lyckas skapa en gemensam målbild krävs det att man beskriver det tilltänkta målläget inom aktivitetens verksamhetsprocesser, informationsbehov och systemstöd. Man bör dessutom identifiera eventuella juridiska frågeställningar som måste hanteras för att nå sin vision**. Genom att konkretisera den gemensamma målbilden har man möjlighet att genomföra effektiva analyser av tänka förändringsaktiviteter i komplexa verksamheter.

Hälsningar

Anders Boson
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

*Läs mer om kravhantering och dokumentation i Eleonor Janssons inlägg Om vikten av god dokumentation.

**Se våra tips om hur man kan driva förändringsarbete med hänsyn till regelverk här.

 

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Relaterade Insights & Nyheter