Att driva förändringsarbete med hänsyn till regelverk – våra lösningar och tips

Att förhålla sig till nya regelverk inom projekt- och förändringsprocesser innebär ofta stora utmaningar både för den enskilde projektledaren och för stora delar delar av verksamheten. I ett tidigare blogginlägg diskuterade vi några av de utmaningar som man kan stöta på i samband med dessa typer av projekt. Nu fördjupar vi oss ytterligare i dessa utmaningar och presenterar några lösningar och tips.

Involvera jurister i ett tidigt skede
De nya regelverken hamnar ofta i knät på projektledaren och det kan därför vara svårt att förstå innebörden av lagarna om man inte är insatt i ämnet. Därför är det av stor vikt att man kopplar in jurister i ett så tidigt skede som möjligt. Juristernas roll är att tolka regelverken och hitta vägen som projektledaren inte ser, samt att agera rådgivare i övriga juridiska frågor inom projektet. Här är det viktigt att du får tydliga svar på dina frågor, fråga hellre för mycket än för lite.

Starta förändringsarbetet tidigt
Även om detaljerna i nya regelverk ofta fastställs relativt sent i processen, bör man inleda förändringsarbetet så tidigt som möjligt även om man då delvis tvingas arbeta utifrån spekulationer. Det är en stor fördel att utveckla något som är klart i tid, men som kanske inte uppfyller alla lagkraven, än att vänta med arbetet tills alla detaljer är klara. De detaljerade krav som inte var klara i tid får man utveckla senare.

Involvera hela verksamheten
Oftast innebär nya regelverk stora förändringar för hela organisationen. Därför bör man informera, utbilda och involvera alla delar av organisationen som berörs av de nya regelverken. Detta ökar medvetenheten och engagemanget både för de inblandade i projektet och de som på andra sätt påverkas av förändringen.

Rådgivning under projektets gång
Det är fördelaktigt att ha tillgång till rådgivning redan i inledningsfasen av projektet. Rådgivning kan gå att tillgå både internt och externt inom organisationen. Med hjälp av rådgivning, vanligtvis från jurister, blir det betydligt enklare att utforma de nya förhållningarna på ett sätt som gör att de passar och håller i verksamheten i längden.

Lyfta fram förändringens nytta
Även om nya regelverk tillkommer av en anledning och kan tillföra något positivt till organisationen innebär de ofta processer som är negativt laddade och det kan vara svårt att engagera projektgruppen och skapa positivitet kring projekten. Därför gäller det att tidigt identifiera de positiva aspekterna med förändringen och lyfta fram detta för att kunna entusiasmera projektteamet.


Läs även vårt tidigare
blogginlägg där vi listade några utmaningar som man kan stöta på när man driver projekt med hänsyn till regelverk.

Vad ser du för utmaningar med att dela projekt med hänsyn till regelverk? 

Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår LinkedIn.


Hälsningar
,
Anders Wrebo
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Relaterade Insights & Nyheter