Anders Boson

EXPERTIS
Integrationsledare/IT-arkitekt, Verksamhetsutveckling och Systemarkitekt

UTDRAG UR CV
Förstudieledare för Handläggningsstöd Fastighetsbildning, Lantmäteriet

Delprojektledare Disaster/recovery inom Inskrivningsverksamheten, Lantmäteriet

Projektledare och kravinsamlare samt ansvarig för konfigurationen av IT-systemet, Esri Sverige

Tog fram material och underlag för beställningar av testmiljöer och testinformation, Lantmäteriet

Tog fram material och underlag som ligger till grund för en workshop serie, deltog i aktiviteter inom en projektportfölj samt är delaktig i verksamhetsplaneringen, Lantmäteriet

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?
Mitt kompetensområde är IT-arkitektur, utredning och analyser av både producerande verksamhet och IT-verksamhet. Fokus är på att beskriva verksamhetsnyttan och dess hemtagningseffekter.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?
Sedan augusti 2013.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult?
Mitt fokus som konsult är att vara tydlig vad som skall levereras, samtidigt som arbetet skall ske i en positiv och lättsam anda. Vilket uppmuntrar till en öppen och ärlig dialog.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?
Att det finns så många kompetenta medarbetare och att hela konceptet bygger på att partners hjälps åt med nya arbetsuppdrag utifrån ändrade kundbehov.