David Pers

EXPERTIS
Testledning

UTDRAG UR CV
Biträdande projektledare och acceptanstestansvarig, Lantmäteriet

Testexpert SAP Test Center, Sandvik IT

Testledare DC-projektet, SAP EBP-programmet, Sandvik Coromant

Acceptanstestansvarig på programnivå, Lantmäteriet

Testare, SGTIT QM-projektet, Sandvik IT Services

Testsamordnare och integrationstestledare, Lantmäteriet

Testledare, Posten IT

 

Vi kan projekt! Kontakta oss!

Lättsam men professionell. Kunnig, passionerad och entusiasmerande. En lagspelare med ledaregenskaper.

David har en kandidatexamen i datavetenskap och efter utbildningen, i sitt allra första projekt, blev han ansvarig för att planera och genomföra testarbetet. Donald Davies satt som mentor i projektet, och även i de efterföljande projekten fanns Donald Davies med som stöd och bollplank. Under samma tidsperiod träffade David också Björn Forsberg.

– När Donald och Björn skulle starta Donald Davies & Partners år 2000 frågade de om jag ville vara med. Jag tvekade inte en sekund!

David har sedan dess arbetat i de flesta branscher, exempelvis inom energisektorn för Vattenfall, logistikområdet på Posten, i försäkringsbranschen på Skandia, i den statliga världen på Lantmäteriet samt inom verkstadsindustrin på Sandvik.

– Uppdragen har alltid varit inom test och testledning. Som testledare har jag varit projektledarens högra hand och det har jag gillat. De senaste åren har uppdragen handlat allt mer om att hjälpa verksamheten med deras acceptanstester.

”Acceptanstest är det nya svarta för testledaren”

Det senaste decenniet har sättet att arbeta på i utvecklingsprojekt förändrats och trenden är tydlig, det är ett agilt arbetssätt som gäller. Det medför också att projektrollerna förändras. Den traditionella projektledarrollen har exempelvis i scrum ersatts av produktägaren som fokuserar på produkten, scrum mastern som inriktar sig på teamet och dess arbetssätt samt de självledande teamen som också har leveransansvar.

– Även inom testområdet sker det en otroligt spännande förändring. Från att knappt ha funnits i slutet av 90-talet så är testning nu en självklar del av systemutvecklingen.

Acceptanstest är det nya svarta

Det som tidigare var systemtester och utfördes av testare sker nu tidigare i processen och görs av utvecklarna/leveransteamen. Det mesta av testerna automatiseras. Samtidigt ställs högre krav på verksamheten och dess tester. Acceptanstester är det nya svarta för testledaren helt enkelt, säger David och fortsätter:

– Det blir lätt ett glapp när det traditionella teststeget försvinner. Jag tror inte det är bra om verksamheten då sätts att göra det testarna gjorde tidigare, det vill säga systemtester. Verksamheten ska fortsätta med acceptanstester, där syftet är att säkerställa att levererad funktionalitet stöder verksamheten, alltså tillför verksamhetsnytta och uppfyller affärsmålen. Här behövs det en testledare som coachar verksamheten med dess acceptanstester.

Om David blickar framåt så vill han gärna fortsätta arbeta med acceptanstestledning och stötta verksamheten med deras tester.

– 2012 fick jag möjligheten att arbeta som ansvarig för acceptanstesterna i ett utvecklingsprogram innehållande ett tiotal delprojekt. Det var väldigt intressant och gav mersmak. Även om uppdragen på senare år allt mer handlat om projektledning så ligger testfrågor mig fortfarande varmt om hjärtat och just acceptanstester är något som jag gärna fortsätter att planera och driva.