Anders Boson

Anders Boson

Expertis

Integrationsledare/IT-arkitekt, Verksamhetsutveckling och Systemarkitekt

Utdrag ur CV

Förstudieledare för Handläggningsstöd Fastighetsbildning, Lantmäteriet

Delprojektledare Disaster/recovery inom Inskrivningsverksamheten, Lantmäteriet

Projektledare och kravinsamlare samt ansvarig för konfigurationen av IT-systemet, Esri Sverige

Tog fram material och underlag för beställningar av testmiljöer och testinformation, Lantmäteriet

Tog fram material och underlag som ligger till grund för en workshop serie, deltog i aktiviteter inom en projektportfölj samt är delaktig i verksamhetsplaneringen, Lantmäteriet

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Mitt kompetensområde är IT-arkitektur, utredning och analyser av både producerande verksamhet och IT-verksamhet. Fokus är på att beskriva verksamhetsnyttan och dess hemtagningseffekter.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan augusti 2013.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Som person är jag gladlynt och lättsam och försöker alltid se till att skapa en positiv atmosfär. Håller mig alert genom fysisk aktivitet, så som löpning, simning och cykling, vilket också motverkar stress.

Fokus som konsult är att vara tydlig vad som skall levereras, samtidigt som arbetet skall ske i en positiv och lättsam anda. Vilket uppmuntrar till en öppen och ärlig dialog.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Att få förmånen att vara delaktig i arbetet med Lantmäteriets koncernarkitektur, där jag tog fram beskrivningar och dokumentation för lagren Applikation och Infrastruktur. Genom att analysera alla förvaltade applikationer och infrastrukturkomponenter, identifiera dess funktionalitet, beskriva valda tekniker och ingående produkter skapade jag ett nuläge och målläge för dessa lager.

Det låg som underlag för IT-strategiska beslut som sourcing, kompetenser och IT-produkter.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Jag skulle vilja vara delaktig i förändringsprojekt som baseras på en beslutat strategisk planering och som innehåller verksamhets- och IT-förändringar.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Att det finns så många kompetenta medarbetare och att hela konceptet bygger på att partners hjälps åt med nya arbetsuppdrag utifrån ändrade kundbehov.