Jörgen Wiklander får Donald Davies Stipendium 2021

Donald Davies Stipendium delas årligen ut till en projektledare som ’gjort det omöjliga möjligt i ett omfattande projekt’. Under webbinariet Donald Davies Insights Webinar 2021 den 9 juni, arrangerat av Donald Davies & Partners, presenterades årets vinnare – Jörgen Wiklander, Permascand AB, för sitt arbete med ett omfattande automatiseringsprojekt.

Utifrån ett 40-tal nominerade valde juryn tidigare i vår ut två finalister till stipendiet. Under onsdagens digitala event Donald Davies Insights Webinar 2021, arrangerat av Donald Davies & Partners, utsågs vinnaren Jörgen Wiklander som arbetat inom följande projekt: Ett ökat intresse för produkter inom bl.a. grön vätgas har medfört nya krav på produktionsmetoder och kapacitet hos Permascand. En påbörjad automationsresan har lett till en rad nya projekt, t.ex. att skapa en produktionslinje som möjliggör automatisk tillverkning i högre grad än tidigare. Tack vare Jörgens kunskap och drivkraft, och tro på samsyn i kombination med allas individuella spelrum, har nya produktionsmetoder implementerats.

Juryns motivering: 

Vinnaren av Donald Davies Stipendium 2021 har lett ett industriföretag igenom ett omfattande automatiseringsprojekt med betydande kapacitetsökningar och kostnadsreduceringar som följd. Med stor kunskap, ett kommunikativt och förtroendeskapande ledarskap – och en unik och osviklig målmedvetenhet – har vinnaren lyckats överbrygga hinder där många andra skulle ha stannat. 

Grattis Jörgen, hur känns det att vinna Donald Davies Stipendium? 

Det känns fantastiskt, jag är mycket överraskad. Till att börja med var det en stor ära att bli nominerad och att bli uppmärksammad på det sättet. Sen är det ju aldrig så att det är en enskild person som ligger bakom ett projekts framgång, utan alla inblandade. Jag har jobbat på Permascand i över 20 år och i takt med att projektmiljön har expanderat har det bara blivit roligare att arbeta med projekten.

Vad har varit den största utmaningen i ditt projekt? 

– Den största utmaningen har varit att lyckas samverka de nya produktdesignerna med de automatiserade produktionsmetoderna för att nå den kapacitetsökningen som krävs för marknaden inom ny grön energi som Permascand verkar inom. Även den generella osäkerheten som en följd av pandemin som har lett till pauser, problem med transporter och personal har varit stora utmaningar inom projektet. Men tack vare strålande insatser av alla inblandade lyckades vi ro projektet i hamn. 

Hur ska du fira det här? 

Det har jag inte riktigt funderat på än, jag är som sagt mycket överraskad över utmärkelsen. Det var starkt motstånd och jag är säker på att den andra finalisten hade varit en lika värdig vinnare. Fram mot helgen har jag lite ledighet att se fram emot, då blir det säkert lite firande hemma med min sambo.

Foto: Olle Melkerhed

 

Om Donald Davies Stipendium 

Till minne av projektledarpionjären Donald Davies, delas årligen Donald Davies Stipendium ut till en projektledare som gjort en extraordinär insats för att ro ett till synes omöjligt, omfattande eller på annat sätt komplext projekt i hamn. Stipendiet är öppet för alla som är verksamma inom Sverige. 

Nomineringsperioden till Donald Davies Stipendium 2022 öppnar hösten 2021. Läs mer på ddp.se/stipendium 

Relaterade Insights & Nyheter