Bodil Hedlund

Bodil Hedlund

Expertis

Projektledning

Utdrag ur CV

Projektledare, Portfolio management, Sandvik AB

Project manager Financial control, Sandvik AB

Director International Tax, Sandvik AB (Finance)

Manager Group transfer pricing, Sandvik AB (Finance)

Transfer Pricing process manager, Sandvik Mining & Construction Tools AB (Finance)

Pricing process manager, Sandvik Mining & Construction AB (Finance)

Vilken är din inriktning/kompetensområde?

Med en bakgrund som ekonom har jag haft möjlighet att verka som ledare inom många områden, till exempel inom business control, intern- och marknadsprissättning samt verksamhetsförändring. Då IT alltid har en viktig stödjande roll i verksamheten så har min roll ofta blivit att vara brygga mellan verksamhet och IT.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult och person?

Jag är en positiv och nyfiken person som tycker det är spännande med nya utmaningar. Jag ger gärna det ”lilla extra” för att säkerställa att teamet lyckas med uppdraget. Det är viktigt att det är ordning och reda i projektet så att problem och risker kan upptäckas tidigt. Att bidra med idéer för utveckling av metoder och arbetssätt tycker jag är stimulerande. Jag är gärna öppen och ärlig med både det som gått bra och vad som kan utvecklas. Att säkerställa att målet är tydligt för alla som agerar i eller runt projektet, och att ha ett engagerat team ser jag som förutsättningar för ett lyckat projekt.

Till vardags så gillar jag friluftsliv såsom vandring och skidor, både på längden och utför. Jag har också ett stort hundintresse som har lett till att jag utbildat mig till hundinstruktör och hundpsykolog vid sidan av jobbet.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag. Vilket företag gällde det?

Den globala implementationen av IFRS 15 hos Sandvik var ett komplext projekt som krävde både god redovisningsbakgrund och mycket goda projektledaregenskaper. Då det tidigare inte fanns direkta erfarenheter från tidigare projekt när det gäller att implementera ny redovisningsstandard i stor skala, så fick jag utveckla projektmetoder som kunde tillämpas vid detta projekt. En av utmaningarna i projektet var att förklara en komplex redovisningsstandard så att den blev enkel att förstå och dessutom accepterad av bland annat business managers och andra intressenter. Denna kommunikation fungerade mycket bra då vi jobbade nära varandra i projektteamet, vi jobbade även direkt med många av intressenterna.

Som projektledare för omstrukturering av ett av Sandviks affärsområden var jag tvungen att hantera komplexa projekt under hårda tidskrav, med många intressenter och oklar styrning. Det var med struktur och ansvarstagande, och genom att få med intressenterna på tåget som projektet blev planerat och framgångsrikt utfört.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Det finns inget speciellt önskeuppdrag då jag är nyfiken på det mesta. Viktigast för mig är att lyssna in och förstå uppdraget så snabbt som möjligt för att sedan bidra så att verksamheten utvecklas i en positiv riktning.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra DDP?

Att vara min ”egen” och ha fullt ansvar men ändå vara del av ett team i framkant.