Insights

Det här kommer prägla projekten 2024

Varje år och säsong har sina egna förutsättningar och påverkas av just sina omvärldsfaktorer och trender. Så även projekt och projektledning. Här är tre intressanta perspektiv som kommer att prägla projekt och projektledning detta år, enligt vår VD Per Eltell.

Read More »
Insights

Våga utmana och anpassa ditt projektledarskap!

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Här blir ett modigt ledarskap en avgörande faktor för en god förändringsresa och ett framgångsrikt projekt.

Read More »
Insights

Så påverkas projekt vid osäkerhet och snabba förändringar

Lågkonjunktur, orolig omvärld samt ny politisk styrning, innebär ökad osäkerhet och det finns en stor vinning i att vara snabbrörlig. Vad får projektledningen för betydelse och hur kan olika projekt påverkas i ett instabilt läge? Det kommer vi att gå djupare in på i denna bloggserie.

Read More »
Insights

Upptäck våra ledande principer: Trygghet, Mod och Förmåga

Ny teknik såsom AI, förändrade beteenden och samhällsstrukturer, konjunkturer… Ständig förändring är något som präglar vår värld och även våra projekt. Förmågan att navigera klokt och leda förändringar är mer utmanande och viktigare än någonsin. Till vår hjälp som förändrings- och projektledare har vi våra värderingar och vår kultur som ger riktning och trygghet – sammanfattat i våra värdeord.

Read More »