Insights

Checklistan för Systeminförande – Big Bang vs. Stegvist införande

I vår serie på temat systeminförande har vi gått igenom för- och nackdelarna med att välja ett så kallat Big Bang-införande eller att dela upp införandet i steg och portioner. I den här checklistan sammanfattar vi tolv av de viktigaste och mest övergripande frågorna för dig som är projektledare, eller för projektteamet, att reflektera kring när ni står inför ett införande av ett system.

Read More »
Big Bang eller ett stegvist systeminförande? För- och nackdelarna.
Insights

Big Bang eller ett stegvist systeminförande?
För- och nackdelarna.

Att införa ett nytt system innebär ofta en stor förändring. Det kan till exempel röra sig om införandet av ett ekonomisystem eller ett affärssystem i en större organisation. Ibland finns valet mellan att lansera hela systemet på en gång för alla användare – i en så kallad ”Big Bang” – eller att göra ett stegvist införande. Både en Big Bang och ett stegvist införande har sina för- och nackdelar, så det gäller att göra rätt överväganden.

Read More »
Insights

Det här kommer prägla projekten 2024

Varje år och säsong har sina egna förutsättningar och påverkas av just sina omvärldsfaktorer och trender. Så även projekt och projektledning. Här är tre intressanta perspektiv som kommer att prägla projekt och projektledning detta år, enligt vår VD Per Eltell.

Read More »