Utmaningarna med att driva förändringsarbete med hänsyn till regelverk

Det är nu tre år sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, blev tillämplig och många företag tampas fortfarande med implementationen. Att förhålla sig till regelverk inom projekt- och förändringsprocesser innebär ofta stora utmaningar både för den enskilde projekt- och förändringsledaren och för verksamheten. Vi lyfte frågan om vilka utmaningar som finns i att driva förändringsarbete med hänsyn till regelverk med några av våra konsulter. Här listar vi de vanligaste utmaningarna som identifierades för denna typ av projekt.

Brist på förståelse och motivation inom verksamheten
Projekt- och förändringsprocesser som syftar till att anpassa befintliga system efter nya regelverk kan ofta innebära stora förändringar genom hela organisationen. Många har en negativ inställning till denna typ av projekt som ofta innebär stora kostnader utan någon egentlig vinst, till skillnad från andra projekt som kan innebära konkreta effektiviseringsvinster eller nya produkter. Det gör det också svårare för projektledaren att sälja in projektet och konkretisera varför vi gör detta.

Tolkning av regelverken
Nya regelverk i sig kan vara förvirrande och det kan vara utmanande att tolka dessa på ett sätt som gör att de är möjliga att implementera i verksamheten. Ofta behöver man ta hjälp av jurister för att tyda vad de nya lagarna innebär i praktiken och vilka förändringar som faktiskt behöver genomföras.

Svårt att hålla tidsplanen
Dessa typer av projekt har ofta en tydlig projektplan som baserats på när det nya regelverket ska träda i kraft. Om man inte lyckas hålla tidsplanen och implementationen försenas, kan detta leda till till böter för att man inte följer regelverket.

Finns kompetensen inom organisationen?
Det är svårt att upprätta en tydlig rollfördelning inom projektet om man inte känner till vilka kompetenser som finns inom organisationen. Om man får ett nytt regelverk på bordet som man ska anpassa organisationen efter är det viktigt att identifiera vilka kompetenser som krävs för att genomföra projektet och om dessa finns inom organisationen eller om de måste tas in externt.

 

Vad ser du för utmaningar med att dela projekt med hänsyn till regelverk?
Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår LinkedIn.

Läs vidare om detta ämne i vårt kommande Insights där vi även presenterar våra lösningar på utmaningarna.


Hälsningar
,
Anders Wrebo
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Relaterade Insights & Nyheter