Fem stora trender inom projektledning 2021

Inför det nya året samlade vi ett gäng erfarna projektledare och konsulter för att diskutera årets trender och utmaningar inom projekt- och förändringsledning. Här har vi samlat de fem viktigaste trenderna att hålla koll på i år.

Projektledning i en digital miljö
Som en följd av pandemin har digitala arbetsformer ersatt flera av de traditionella metoderna i att driva projekt, men inom flera branscher finns fortfarande stora utmaningar. Detta innebär att vi kommer se en fortsatt innovativ utveckling av digitala arbetsmetoder inom projektledning 2021.

Agila metoder och arbetssätt
Allt fler företag eftersträvar ett mer agilt arbetssätt, men ofta saknas den kunskap och kompetens som krävs. Vissa tillämpar en blandning av agila och traditionella metoder och utformar därmed egna projektmodeller. Att övergå till att arbeta agilt är en förändringsprocess som kan ta flera år att implementera och det krävs högt engagemang och mycket arbete – även från kundernas sida.

Att följa regelverk inom projekt
Hur projektledare ska förhålla sig till specifika regelverk och samtidigt effektivt driva komplicerade processer framåt har blivit ett hett ämne under de senaste åren, inte minst i samband med att dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft 2018. Projektledare upplever
ofta att man hamnar i en gråzon för de uppsatta regelverken och det finns ett starkt behov av forum för detta.

Hållbarhetsprojekt
Som en följd av ökad medvetenheten vill allt fler företag och organisationer arbeta utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Det finns en vilja att skapa hållbara arbetssätt och metoder med framtiden i åtanke. Detta medför stora förändringsprocesser som kräver kompetenta projekt- och förändringsledare.

Behovet av kombinerad kompetens
En slutsats som baseras på våra partners erfarenheter och våra kunders behov visar att allt fler företag och organisationer söker projekt- och förändringsledare med bred kompetens framför spetskompetens. Vi ser en ökad efterfrågan av projektledare med tydliga ledaregenskaper samt hög kunskap inom själva hantverket som är projektledning. Det viktigaste är att alltid leda projektet i mål.

 

Vad ser du för trender? Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Vill du veta mer om hur vi leder projekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

 

Hälsningar
Projektledare och partners, Donald Davies & Partners

 

Läs mer om hur vi firar vårt 20-årsjubileum. Ta del av vår historia och framtid här! 

Relaterade Insights & Nyheter