Döda vinkeln – projektledarens utmaning 2018

 

Det finns en hel del utmaningar som projektledaren ställs inför 2018. Ta del av reflektioner från vår partner och projektledare Lars-Erik Sjöstrand som berättar om tre utmaningar som dagens projektledare ställs inför, och hur man kan tackla dessa.

  1. Frustration kring agila arbetssätt och traditionell projektstyrning

Jag upplever många gånger att det finns en stor frustration kring agila arbetssätt och hör att det inte fungerar i praktiken. Det kan till exempel vara fråga om en resurs- och kapacitetsplanering som havererat. Initiativen till det agila arbetssättet har då ofta startat lokalt hos någon enskild chef eller medarbetare utan att helheten beaktats, vilket resulterar i att delar av organisationen arbetar agilt och andra mer traditionellt. Den typen av problem är inga som löser sig på medarbetarnivå utan där behöver ledningen sätta ramarna och ta stafettpinnen.

De som lyckas i sina införanden av agilt är de som har ledningens stöd, förståelse och engagemang.

 

Att införa agilt handlar inte så mycket om att definiera nya roller och metoder som ska användas utan mer om att förändra mindset och kulturen i organisationen. Det är så klart inte lätt men ett strukturerat förändringsarbete och ledningens engagemang är en förutsättning och en bra start på resan.

 

  1. När förändringen blir projektets döda vinkel

I de komplexa projekt vi hamnar i gäller det att hålla huvudet kallt och inte glömma bort att allt handlar om förändring. Många gånger dras tempot upp tidigt i projektet och det är så lätt att dras med i fokuset på leveranserna och glömma bort eller skjuta fram förändringsarbetet. Alldeles för sent startar ”utrullningen” och medarbetarna sätter sig på tvären med fördröjd effekthemtagning som följd.

Styrgrupp och projektledning behöver tidigt definiera och komma fram till hur det oerhört viktiga förändringsarbetet skall bedrivas gemensamt. Just att arbeta gemensamt är nyckeln, och att ha en plan som alla tror på. Det behöver nödvändigtvis inte innebära jättemycket arbete men det gäller att ha koll på förändringens status, hur den tas emot av alla påverkade individer i organisationen.

I slutändan är det trots allt människor vi jobbar med och de behöver förstå varför förändringen kommer, samt ha rätt förutsättningar för att genomföra och vara en del av de förändringar som projektet kräver.

Just att arbeta gemensamt är nyckeln, och att ha en plan som alla tror på.

 

  1. Stress, sömnproblem, sjukskrivning

De senaste tio åren har tyvärr stressrelaterade sjukskrivningar fördubblats. I projekt med riktning mot förändring så gäller det att vara uppmärksam, både för sin egen del och för andras skull. Ta symptom som sömnstörningar, trötthet och tryck över bröstet på största allvar. Problemen behöver förebyggas, har man väl gått in i en sjukskrivning kan det bli långvarigt och svårt att komma tillbaka. Jag har själv varit på väg utför och då blev familj och vänner räddningen, våga ta upp problemen och vänta inte med att söka hjälp!

Våga ta upp problemen och vänta inte med att söka hjälp

Vill du veta mer om hur vi jobbar med att lösa projektets utmaningar? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Projektledning

Hälsningar,
Lars-Erik Sjöstrand

Partner & projektledare
Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Styrgruppens roll vid beställning och genomförande av projekt

Det finns många fallgropar beställare av projekt bör se upp för. Den mest uppenbara är att förvänta sig att projektledaren tar fram en lösning ur tomma intet. För att ett projekt ska bli framgångsrikt måste styrgruppen jobba aktivt och kommunicera spelreglerna från dag 1.

 

En organisation har ett behov och anlitar en projektledare. Problem solved? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Många projekt havererar faktiskt för att beställaren inte förberett sig tillräckligt noga inför inköpet. En bra projektledare ska visserligen kunna styra upp situationen ändå, men med otydliga förutsättningar från kravställaren tar det längre tid och blir onödigt kostsamt. Ett stort ansvar för att projektet ska bli givande är att styrgruppen har full koll på beställningen samt mandat att fatta beslut under projektets gång.

Här är våra bästa tips till styrgruppen vid beställningen och genomförandet av ett projekt:

Kräv mandat
Vem fattar besluten? Är det styrelsen som sammanträder en gång i månaden, eller styrgruppen som lever med och i projektet varje dag? Styrgruppen måste ha en idé om hur de vill att projektet ska styras. Alla krav kan inte vara ett måste, speciellt om de är kontraproduktiva. Det är viktigt att kommunicera rangordningen av kraven.

Alla krav kan inte vara ett måste, speciellt om de är kontraproduktiva.

Låt direktivet leda vägen
Med direktivet som utgångspunkt (mer om detta här) måste styrgruppen ha en aktiv roll för att förvalta detta och se till att det synkar mellan styrelsen och projektet. Var från början tydlig med vad som INTE får ändras på. Är det slutdatumet som är viktigt, att budgeten hålls, eller något annat? Bestäm hur ni lägger upp arbetet kring detta.

Var aktiv
Många organisationer har fortfarande en traditionell syn på budgeteringar och milstolpar medan utvecklingsteamen bedriver agil verksamhet. En utmaning för styrgruppen är att driva frågorna uppåt och nedåt, då projektet ofta inte har kontakt med ägare och styrelse.

Sätt kommunikation framför specifikation
Att författa en treårig projektplan är inte fel, men hur stor är sannolikheten att milstolparna verkligen följs efter ett år? En sund dialog ger mer än 20 sidor specifikation! Tala därför öppet om idéer och hur de ska genomföras. Definiera vad ni som styrgrupp kan underlätta med och hur mycket hjälp som finns att tillgå.

När projektledaren och styrgruppen jobbar sammansvetsat efter tydliga direktiv får projektet flyt mot det gemensamma målet. Låt oss ta oss dit tillsammans.

Vill du veta mer om hur vi ser på styrgruppens roll i en beställning? Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Hälsningar,

Jan Olsson
Partner på Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Läs mer:
Insights: Fyra tips till dig som beställare

Fyra tips till dig som beställare av projekt

Tanken att något behöver förändras finns inom många verksamheter. Exakt vad och hur är dock inte alltid solklart. Nyckeln till att nå effektmålen börjar med en bra beställning.

Många gånger handlar projekt för oss på Donald Davies & Partners om att hjälpa våra kunder att hjälpa sig själva. De verktyg och nycklar vi tar med oss in är tänkta att förvaltas inom verksamheten inför framtida utmaningar. Men om projektet saknar direktiv från första början, kan det istället bli ett luftslott och investeringen bär inte frukt som tänkt.

Tiden är alltid en utmaning, men det räcker inte med att ta in en konsult och hoppas att allt ska lösa sig. Vår drömbeställare ser vikten av ett tydligt direktiv för projektet. Tar du fram ett sådant bäddar du för framgång.

Här är fyra tips som hjälper dig som beställare att fatta rätt beslut och nå effektmålen:

Ta fram ett direktiv
Vilka tänkbara utmaningar finns i ert kommande projekt? Avsätt tid för att klargöra vad ni vill och vilka effektmålen är. När samtliga frågor är besvarade är direktivet klart och omfattningen satt. Därefter blir det en resursfråga.

 

 

Gör en budget
Att beställa och dra igång ett projekt är enkelt, men utan att ha en tillräckligt stor budget blir det snabbt betydligt svårare. Många projekt havererar på grund av att man inte räknat på de faktiska kostnaderna. Fråga därför: har vi råd? Beställaren kan ofta vara pressad uppifrån att dra igång ett projekt och med direktivet blir det lättare att identifiera de nödvändiga resurserna.

 

Hitta kemin
När du som beställare ska starta ett projekt med en extern projektledare – se till att personkemin är rätt mellan er. Ni måste stå upp för varandra genom hela projektet, även när det blåser hårt. Även om intentionen är den rätta, är en projektledare aldrig bättre än sin beställare.

 

Avsätt tid
Tid och engagemang är nyckeln till framgång. Du kan aldrig köpa dig fri som beställare, utan måste hela tiden vara en aktiv länk mellan projektledaren och styrgruppen.

 

 

Vi kan hjälpa dig som beställare att ta fram direktivet för projektet i en unik Workstorm® där vi går igenom förutsättningarna för att lyckas. Era behov sätter riktlinjerna och därefter får ni en kostnadsuppfattning att ta ställning till. En beställning som blir rätt från början leder ofta till goda resultat!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ta fram framgångsrika projektdirektiv? Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Projektledarens tips: Så startar du upp efter ledigheten

Välkommen tillbaka! Att starta upp efter en ledighet kan vara tufft. Vi på Donald Davies & Partners har därför satt oss ner och samlat ihop våra bästa tips för en bra säsongsstart, både för dig och ditt team.

 

1) Sätt igång direkt
Brukar du mjukstarta och kolla mailen en halv dag? Nej, rivstarta direkt. Rörelse skapar känsla. Ta det första mötet redan den första dagen. Då skapar du själv energin du inte trodde fanns där.

2) Fånga magkänslan
När du är på väg till jobbet den första dagen känner du i magen vad som gnager och vad som pirrar till. Surdegen och det som du ser fram emot. Fånga de känslorna! Ta en stund och skriv ner en snabb plan på lösning och nästa steg. Vad du ska göra vet nämligen magkänslan också.

3) Gör något tråkigt tillsammans
Väl tillbaka är det kanske dags att ta tag i den första rapporten, inventeringen eller planen. Gör det tillsammans! Att göra något tråkigt med en kollega eller med teamet gör det roligare och trevligare.

4) Bryt mönster
Ny säsong, nya vanor! Att skapa en förändring, även en liten, ger en nystart och nya perspektiv. Ta en annan väg till jobbet, byt frisyr eller sätt armbandsuret på andra armen. Att trycka igång samma spellista på Spotify som du hade förra säsongen är förbjudet – gör en ny!

5) Avsluta snyggt
Det sista tipset kanske du inte vill höra nu, men en bra start kräver ett bra avslut. Förhoppningsvis har du skrivit ner vad du skulle börja med när du är tillbaka, och noterat alla dina lösenord och passerkoder. Dessutom har du sedan länge bokat in uppstartsmötet och skickat ut planen för kommande kvartal till ditt team. Redan fixat? Bra där!

Lycka till med starten! Hoppas vi ses på LinkedIn, Facebook och på något av våra seminarier.