Jan Olsson

Jan Olsson

Expertis

Projektledning, Förändringsledning, Portföljhantering

Utdrag ur CV

Senior Chef – Global Program Office, Ericsson AB

Senior Chef – Project Office, Ericsson Eesti AS

Senior Projektledare – Organization transformation, Ericsson Eesti AS

Chef – Product & System Management, Ericsson AB

Projektledare – New Product Introduction, Ericsson Eurolab Netherlands BV

Vilken är din inriktning/ditt kompetensområde?

Bred ledarskapserfarenhet – Jag har haft förmånen att få arbeta väldigt brett med ledarskap och projektledning under mina senaste 20 år. Jag har varit bosatt utanför Sverige under ett antal år. Det har gett mig erfarenheten och möjligheten att fördjupa mig i ledarskapet, att leda internationellt, med mixade team och ledningsgrupper, med behovet att leda team i en virtuell miljö där inte alla är samlade geografiskt. Mångfald och inkluderande är viktiga ledord för mig i mitt ledarskap.

Leda i förändring – Det som kanske har varit genomgående i alla mina uppdrag är att det har handlat om att driva och leda i förändring, etablera nya verksamheter, ändra i befintlig verksamhet – skapa en bestående förändring.

Produktutveckling E2E – Min huvudinriktning har varit att leda produktutveckling och industrialisering i olika uppdrag, både som projektledare och linjechef. Jag har arbetat med hela flödet; från tidiga studier, krav och systemledning, till exekvering, marknadsintroduktion och eftermarknad.

Hur länge har du varit konsult hos Donald Davies & Partners?

Sedan januari 2017.

Hur skulle du beskriva dig själv som person – och som konsult?

Som person är jag positiv, nyfiken, öppensinnad och resultatorienterad.

Jag är en lagspelare som månar om att få alla i teamet involverad och engagerad. Jag arbetar aktivt tillsammans med teamet för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten skall drivas framåt, och genom att ge förutsättningar för individen att agera självständigt.

Personligt motto: ”Det finns ingen situation som är omöjlig – Vissa saker tar möjligen lite längre tid att lösa”

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag? Vilket företag gällde det?

Det handlar om känslan när ett team växlar upp och hamnar i ”flow”, när allt bara stämmer och teamet känner att det omöjliga är möjligt.

Jag hade ett projektledaruppdrag på Ericsson för något år sedan. Vi skulle lansera 3’e generationens radiosystem i USA. Vi hade tappat den marknaden efter att tidigare generationens system i princip hade dött över en natt. Det var nu oerhört viktigt att vi skulle lyckas med produktutvecklingen av den marknadsanpassade produkten för USA. Uppdraget var nära intill omöjligt med tanke på den tekniska utmaningen och en tidplan där vi skulle få ut en produkt 30 % snabbare än vi någonsin gjort tidigare.

Med dessa förutsättningar så insåg vi ganska snabbt att vi måste arbeta med inställningen i teamet, att mota bort inställningen ”det går aldrig”, till att rikta den energin framåt istället.

Vi hade oerhört tungt i början med att överhuvudtaget få teamet att ta sig an den ”omöjliga” uppgiften. Vi arbetade stenhårt med inställningen i teamet, tog fram en gemensam värdegrund som vi alla kände för och kunde påminna varandra om i jobbiga stunder. Vi arbetade även med känslan över hur det kommer att kännas när vi är i mål, när ”Definition of Done” är uppnått.

Så sakteliga lyckades vi få all energi i teamet till att bli framåtriktat. Teamet började inse, ”kanske det går vägen ändå”. Den känslan när ett team lämnar ”normal prestanda” och växlar upp i ”flow”, där allt bara går av farten, är en ofantligt härlig känsla, en ”eufori” att befinna sig i, både som ledare och teammedlem.

Vi lyckades hinna klart med produkten och lansera den på tid. Vi lyckades möta den aggressiva upprampning som installationsprojektet hade planerat för.

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Skulle jag få drömma helt fritt så skulle det vara otroligt spännande att få något uppdrag i och med omställningen till IoT (cloud, digitalisering…). Det skulle även vara oerhört intressant och få något uppdrag inom området med förnyelsebarenergi.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra Donald Davies & Partners?

Jag tycker konceptet med att kunna driva sitt eget bolag och samtidigt vara en partner och känna tillhörigheten till ett kompetent team med erfarenhetsutbyte är mycket tilltalande.