Insights Premium.

Insights Premium

Insights Premium är ett nytt sätt för oss att dela med oss av vår gedigna kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig att utvecklas inom projekt- och processledning. Ta del av exklusiva artiklar, checklistor och annat innehåll! 

I vår serie om hållbarhet i projekt har vi kommit fram till den sista delen där vi delar med oss av vår checklista för hur du kan göra en analys med hållbarhetsglasögon vid ett projekt.

Läs vårt senaste Insights Premium och ta del av vår praktiska checklista här!

Checklistan som utskriftsvänlig PDF: Checklista: Hållbarhetsfokus i projekt

CHECKLISTA: HÅLLBARHETSFOKUS I PROJEKT

I våra tidigare Insights med hållbarhetsfokus har vi belyst olika perspektiv och hur man kan se på hållbarhet när det kommer till projekt (läs det här). Vi har även gått in djupare på hur man kan göra ett projekt till en hållbar resa – från start till mål och även efter överlämning (läs det här). I detta Insights får du tillgång till vår checklista för hållbarhetsfokus i projekt med frågor som kan driva ditt hållbarhetsarbete framåt!

När ett projekt inleds med vederbörlig förstudie och kartläggning av bland annat projektets process, personal och resurser, är det rätt tid för att ställa sig frågor utifrån hållbarhetsperspektivet, för att se till att ge projektet ett hållbarhetsfokus. Här kommer vår checklista för hur du kan göra en analys med hållbarhetsglasögon vid ett projekt.

Utgångspunkt tidigare & nya hållbarhetsmål

✅ Har organisationen gjort en hållbarhetsgenomlysning och finns det några satta hållbarhetsmål att utgå ifrån?

✅ Vilka av dessa hållbarhetsmål kan implementeras för detta projekt?

✅ Vilka andra hållbarhetsmål finns det som vi kan använda I projektet?

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Utgå gärna från de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. För de flesta projekt kan ett flertal av de 17 målen involveras i arbetet. Här kommer exempel på några av dessa och hur ni kan involvera dem i ert arbete:

3 God hälsa och välbefinnande (Bra resursallokering, friskvård)

4 God utbildning (Lyft att personer kan lära sig nytt inom projektet)

5 Jämställdhet (Balanserad organisationsplan)

7 Hållbar energi för alla (Planera möten och resor)

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (En bra resursallokering och acceptabla arbetstider under resans alla faser)

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Här finns en hel del att ta in)

10 Minskad ojämlikhet (Ökat inflytande från projektmedlemmar samt balanserad organisationsplan)

12 Hållbar konsumtion och produktion (Genomtänkt användande av resurser och återanvändning)

13 Bekämpa klimat-förändringarna (Ifrågasätt resor och ibland fysiska möten)

Resursallokering & en hållbar strategi

✅ Hur skapar vi en hållbar projektgrupp i relation till arbetsbelastning?

✅ Har nyckelpersonerna andra aktiviteter som kan påverka dem?

✅ Har vi några ’friskvårdsaktiviteter’ planerade?

✅ Planera för att säkerställa en hållbar strategi gällande inköp och avveckling av främst system, men även Laptops och andra IT verktyg.

✅ Vad kan vi återanvända och vad kan vi planera för att det ska återanvändas eller avvecklas på bästa sätt. (Behöver det system som vi nu ska frångå verkligen bytas ut, eller kan det fortsätta förvaltas i uppdaterad form?)

✅ Miljöaspekter som att ha riktlinjer för hur vi bör genomföra möten. På plats eller via Teams/Zoom?

✅ Andra resor som redan från början kan behöva guidelines för att avgöra om de skall genomföras eller inte. Ska vi göra som vi alltid ha gjort (rest)?

Om du som projektledare i ditt projekt går igenom frågorna i ovan checklista, så ger du ditt projekt ett mycket gott hållbarhetsfokus! Detta är alltså ett bra diskussionsunderlag för dig, projektteamet, men även för styrgruppen och uppdragsgivaren.

Hoppas denna checklista hjälper dig till nya idéer och perspektiv för att göra ditt projekt mer hållbart.

Har du kompletterande frågor som du saknar här? Något annat tips om hur man som projektledare bör få fokus på hållbarhetsfrågorna inom projekt? Hör gärna av dig till oss! Vi kan projekt!

Kontakta oss på Donald Davies & Partners här!

Insights Premium är ett nytt sätt för oss att dela med oss av vår gedigna kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig att utvecklas inom projekt- och processledning. Ta del av exklusiva artiklar, checklistor och annat innehåll!

‘’

Nominera eller sök till Donald Davies stipendium

Donald Davies var en pionjär inom projektledning med hela 50 års erfarenhet. Sedan 2018 delas Donald Davies Stipendium ut till en projektledare som gjort en extraordinär insats