Rekrytering.

Rekrytering

Är ni i behov av förändringsledare eller projektledare? Söker ni specialistkompetens inom ett specifikt område? Vi hjälper dig med din rekrytering.

Vi hjälper våra kunder rekrytera projektledare och kvalificerade medarbetare till olika typer av projekt och verksamheter. Vi hjälper dig oavsett om du i behov av projektledare, förändringsledare, testledare eller andra projektresurser för anställning.

Vi arbetar aktivt med att attrahera de bästa projektresurserna till vår kandidatbank. Genom vår beprövade rekryteringsprocess matchar vi rätt kompetens och beteende med rätt uppdrag och utmaning.

Kravprofil

Vi genomför en behovsanalys tillsammans med dig som kund och utformar därefter en kravprofil.

 

Annons/Search

Vi författar och publicerar annons samt searchar parallellt efter matchande kandidater. Därefter genomförs urval av de kandidater som inkommit och matchar dem mot kravprofilen.

 

Test

Vi tillämpar arbetspsykologiska test på de kandidater som går vidare i processen. Dessa test anpassas utifrån kravprofilen.

 

 

Intervjuer

Vi genomför inledningsvis en telefonintervju som efterföljs av en djupintervju. Slutkandidater presenteras varpå ni som kund genomför slutintervjuer.

 

Referenser

Vi genomför två referenser på slutkandidat och redovisar därefter till dig som kund.

 

 

 

Anställning

Vi lämnar över dialog kring anställning med kandidat till dig som kund.

 

Uppföljning

Vi genomför uppföljning av rekryteringen mot både dig som kund och kandidat.

 

 

Vi kan projekt. Kontakta mig!

Sanna Haglund