WORKSTORM

En Workstorm® är en effektiv kombination av en workshop och en brainstorm. Vår egen väl utarbetade arbetsmetod för att snabbt gå från ord till handling i komplexa projekt och situationer. Genom en väl genomförd Workstorm kan till exempel en projektplan i ett stort projekt vara upprättad, dokumenterad, godkänd av beslutsfattare samt förankrad hos projektpersonalen – på endast två dagar. Ett arbete som annars tar flera veckor, eller ännu längre, med traditionella arbetsmetoder.

Workstormen är idag en av våra mest populära tekniker. En Workstorm passar alla företag och avdelningar, vare sig det gäller ett multinationellt industriföretag eller en kommun.

Sist vi upprättade och förankrade en liknande projektplan tog det ett par månader. Med en Workstorm tog det ett par dagar.

Nöjd Deltagare

Ett riktigt effektivt och strukturerat arbetsmöte

En Workstorm kan närmast beskrivas som ett väl strukturerat arbetsmöte med ett väldefinierat mål.

Att tänka på inför och under en Workstorm:

  • Ett tydligt avgränsat mål, till exempel att ta fram en projektplan eller en affärsplan.
  • Strukturerade sessioner med tidsramar inklusive delmål, samt ett tydligt delegerat ansvar för sessionen.
  • Detaljplanerat i förväg, ordentliga lokaler med whiteboards och andra hjälpmedel. Underlag utskickat i förväg.
  • En erfaren ledare som ser till att man håller sig till ämnet och tidschemat.
  • Fokus. Använd till exempel lokaler som inte ligger i anslutning till ordinarie arbetsplats.

Sandvik Coromant har använt Workstormen för att vidareutveckla delar av sin marknadskommunikationsstrategi. Läs mer om det under Kunder.

Vi kan projekt. Kontakta mig!


Svante Sandblom
018 – 12 21 50
070 – 600 00 12
svante.sandblom@ddp.se

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

GDPR

I maj 2018 ersätts PuL med en ny striktare EU-lag. Vi hjälper er sätta uppdaterade informationshanteringsprocesser. Läs mer om GDPR

Behovsanalys

Du vet att ni vill göra och behöver en förändring – men var börjar man? Vi kan göra förstudien, verksamhetsanalysen och nyttovärderingen. Läs mer om Behovsanalys