Årets lista släppt: Topp 20 hetaste kompetenserna för projektledare 2019

Utbildning.se har undersökt 600 annonserade tjänster för projektledare och tagit fram en lista på de 20 hetaste projektledarkompetenserna 2019. Listan publicerades i september 2019*.

Vi har pratat med Mikael Ölund, projektledare hos oss på Donald Davies & Partners och Christofer Hallberg, projektledningskonsult DD Spring som gett sina kommentarer till årets lista.

Årets topplista skiljer sig en hel del från fjolårets lista. På förstaplats ligger den alltid lika eftertraktade examen. På andra placering ligger “självständig”, tredjeplatsen går i år till “Effektiv”, en kompetens som inte placerade sig på topplistan 2018.

Topp 20 hetaste kompetenserna för projektledare 2019

1. Examen
2. Självständig
3. Effektiv
4. Strukturerad
5. Positiv
6. Strategisk
7. Pedagogisk
8. Självsäker
9. Driven
10. Budgetansvar
11. Nyfiken
12. Kreativ
13. Samarbetsvillig
14. Flexibel
15. Social
16. Ansvarsfull
17. Detaljmedveten
18. Inspirerande
19. Relationsskapande
20. Lyhörd

Gigitaliseringen gör framtiden ljus för projektledare
Gigitaliseringen ger plats åt fler projektledare eftersom GIG-yrken växer sig allt större på marknaden. Roller som projektledare och konsult blir därför allt vanligare. I år har utbildning.se granskat 600 annonser jämfört med 400 föregående år, jobbannonser för projektledare har ökat med hela 50%.

Efter 20 år i branschen upplever Mikael Ölund, projektledare och partner, Donald Davies & Partners, att projektledarrollen har utvecklats från fokus på teknik & domänkunskap till att det idag blir allt viktigare med ledarskap och förändringsledning.

Att snabbt skapa sig en förståelse för samband, från strategi ner till operativt, är grundläggande för att kvickt sätta sig in i uppgiften när man kommer in som utomstående och ska driva ett projekt.

 – Mikael Ölund, Donald Davies & Partners

2019 kontra 2018
Nya egenskaper som placerat sig på årets lista är bland annat “effektiv”, “positiv”, “ansvarsfull” och “relationsskapande”. Kompetenser som fallit bort är bland annat “kunskap i office-programmen”, “initiativtagande”, “stresstålig” och “resultatinriktad”. Fokus på mer relationsskapande och mjuka värden tycks ligga mer i fokus.

En projektledare som kan intyga att socialt kapital och relationsskapande är viktigt för att lyckas i rollen som projektledare är Christofer Hallberg, projektledningskonsult på DD Spring. Som projektledare är det extra utmanande att befinna sig i en miljö där det krävs kompetens från flera olika arbetsgrupper för att lösa ett komplext problem.

Därför är det viktigt att en projektledare är bra på att bygga upp tillit mellan grupper och skapa en gemensam målbild där alla har en förståelse för varandras styrkor och kompetenser.

– Christofer Hallberg, DD Spring

Hälsningar,

Mikael Ölund
Projektledare och partner, Donald Davies & Partners

Christofer Hallberg
Projektledningskonsult, DD Spring

 

Vad tycker du om topplistan? Saknar du någon kompetens? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Vill du veta mer om våra projektledare och vad vi kan göra för din verksamhet? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners och DD Spring, ett av våra dotterbolag.

 

*Undersökningen som ligger till grund för årets lista är framtagen av utbildning.se och publicerades i september 2019.

Projektet, kulturen och omvärlden – tre faktorer som avgör förändringen

Vad avgör egentligen om en förändring kommer att lyckas eller inte? Mycket är upp till projektledaren och projektet som är ämnat att starta förändringen, men inte allt. Med kunskap om vilka övergripande faktorer som påverkar en förändring, kommer värdefulla insikter och en större möjlighet att kunna påverka slutresultatet. 

Som projektledare ligger ditt fokus främst på projektet – planering, genomförande och överlämning. Uppgiften är att etablerar en vinnande projektkultur och ett dynamiskt och slagkraftigt team som kan generera projektresultat. Men det är inte bara projektet som påverkar om den större förändringen lyckas.

De övergripande faktorerna i en förändring kan liknas med fälten i en piltavla där alla ”ringar” påverkar resultatet. Den innersta ringen, i mitten, är projektet. Nästa ring är verksamheten och dess kultur. Och runt omkring alltihop finns den stora omvärlden. Likt det kända uttrycket ”operationen lyckades, men patienten dog”, hjälper ett väl genomfört projekt föga om inte verksamheten är med på tåget, och om omvärldens plötsligt förändras och omöjliggör ett lyckat projekt eller en framgångsrik förändring.

Kultur och tankemönster styr förändringen

Verksamhetskulturen, den andra ringen, är avgörande för en lyckad förändring. Om inte alla som påverkas av förändringen i verksamheten förstår varför den görs och anammar de tankemönster som det nya kräver, kommer förändringen aldrig starta, än mindre få fäste i verksamheten. Som projektledare behöver du se till så att rätt förutsättningar för en förändring i verksamheten finns. Du behöver få grepp om kulturen genom att bland annat göra en intressentanalys, identifiera de informella ledarna och se till så att en effektiv kommunikationsplan finns på plats.

Omvärlden, den tredje ringen längst ut, kan förändra allting helt och hållet. Till exempel kan marknaden eller konjunkturen förändras negativt, eller en konkurrent plötsligt ändra sin strategi. Omvärlden kan inte verksamheten, än mindre projektledaren, göra något åt. Men du som projektledare kan hjälpa styrgruppen att hålla kontinuerlig koll så att möjligheterna att parera och ändra strategi blir större.

Omvärlden kan plötsligt förändra allt

Frågor du kan ställa styrgruppen är: Har någon till uppgift att övervaka omvärlden? Gäller affärscaset som ligger till grund för projektet och förändringen fortfarande? Själv brukar jag föreslå att styrgruppen ser över detta varje kvartal, och att en större audit genomförs var sjätte månad, åtminstone på de mest strategiska projekten.

Som projektledare behöver du fokusera på projektet, lyfta blicken till verksamheten och förstå att omvärlden påverkar. Gör du det går du från att vara en projektledare, till att bli en förändringsprojektledare.

Vill du veta mer om hur vi leder förändringsprojekt? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Konsult-Mikael-Olund-projektledare-Donald-Davies-Partners_150x150
Hälsningar,
Mikael Ölund

Partner & projektledare
Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Värdefull vapendragare – så viktig är den informella ledaren för resultatet!

I rollen som projektledare är det viktigt att se till att förarbetet är ordentligt gjort innan projektet drar igång. Det kan bland annat innebära att gå in och förtydliga mål och direktiv utifrån uppdragsbeskrivningen. En annan viktig del i den inledande delen är att identifiera och få med sig de informella ledarna i verksamheten – de kan bli värdefulla, ibland ovärderliga, vapendragare under resans gång.

Informella ledare är personer som har stort inflytande på andra individer i en verksamhet. De påverkar och leder sina arbetskamrater utan någon formell chefsposition. De fungerar på så vis som kulturbärare på arbetsplatsen, de har inverkan på den interna opinionen – inte minst vad gäller attityder för och emot förändringar. Därför är de informella ledarna värdefulla för projektet.

Med sin unika ställning i organisationen kan de informella ledarna bli ambassadörer för projektet och hjälpa dig att förankra förändringen hos övriga medarbetare. Men de kan även sätta sig på tvären och göra att du möter kraftigt motstånd, till exempel på arbetsplatser där organisationen är ovan vid förändring. Så det gäller att arbeta strategiskt om du vill ta vara på deras roll som spindeln i det sociala nätet.

Se förbi organisationsschemat du fått och bilda dig en egen uppfattning runt kaffemaskinen och under möten. Vem är det som får saker gjorda? Vem är omtyckt och någon alla litar på?

Hur identifierar jag de informella ledarna?

Det är viktigt att identifiera de informella ledarna tidigt i processen. Håll dig framme och småprata vid kaffeautomaten. Observera beteenden. Vem löser alla problem? Vem är driftig, ambitiös och omtyckt? Se förbi organisationsschemat du fått och bygg upp ett förtroende mellan dig och de synbara nyckelpersonerna.

Hur samarbetar jag med de informella ledarna?

Varje företag har sin unika kultur och som projektledare behöver man se till att både projekt- och kommunikationsplan svarar mot verksamhetens förutsättningar. De informella ledarna är värdefulla i kommunikationen, för att få ut budskap och information internt. Förutom att löpande ge information om processen till den informella ledaren kan du eventuellt tilldela personen en särskild roll inom projektet och/eller inom ramen för förändringsarbetet.

Den informella ledaren kan liknas med ett trafikljus i korsningen mellan nuvarande situation och den förändring projektet innebär. Efter ett yrkesliv med gott om egen ledarerfarenhet, både från den informella och den formella sidan, så är jag i högsta grad medveten om värdet av informella ledare som vapendragare vid förändring!

 

Vill du veta mer om att arbeta med informella ledare? Vi kan projekt. Kontakta oss på Donald Davies & Partners.

Hälsningar,
Niclas Palm

Partner & projektledare
Donald Davies & Partners

Vad har du för tankar kring detta ämne? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår Facebook eller på LinkedIn.

Så får du väggarna att tala – Stärk teamkulturen med Cultural Web

Det som ”sitter i väggarna” påverkar vår teamkultur och hur vi känner oss på arbetsplatsen. Genom att synliggöra detta ökar såväl transparensen som kreativiteten i verksamheten ­­– så hur går vi till väga för att påverka väggarna och få dem att tala?

 

Ett effektivt sätt är att väva en karta av organisationskulturen, metoden som går under namnet ”Cultural Web”. Denna går ut på att fördjupa sig i ett antal nyckelfaktorer och på så sätt få fram en helhetsbild av var verksamheten befinner sig i nuläget. Några av dessa är:

Ritualer och rutiner
Är dessa nedskrivna eller informella, något man bara ”ska förstå”? Hur efterföljs rutinerna? Vad händer exempelvis om man inte kommer på fikat klockan nio?

Symboler
Vilket språk används och hur är jargonen i verksamheten? Vad ger statuspoäng – att tala mycket om privatlivet eller att agera strikt professionellt? Hur är klädkoden?

Styrsystem
Är verksamheten hårt eller löst kontrollerad? Vilka processer och styrtal läggs det mest fokus på? Belönas bra prestationer eller uppmärksammas endast de mindre bra?

Maktstrukturer
Vad ger makt – att ständigt leverera värde till verksamheten, eller något annat? Hur är den generella synen på maktutövning och hur är makten fördelad?

När du satt ord på – och påverkat – det som sitter i väggarna, är det lättare att även påverka resultaten. Är din verksamhet i behov av att stärka teamkulturen genom ”Cultural Web” eller med andra metoder? Vi hjälper er att navigera rätt – kontakta oss gärna!

Vet du vad? Det är minst lika viktigt hur. – Rätt engagemang skapar rätt projektkultur

Att veta vad man vill åstadkomma med sin verksamhet är en grundförutsättning för att lyckas, men alltför ofta glömmer man att tala om hur man tar sig dit. Med engagemang, motivation och drivkraft är det lättare att nå de uppsatta målen – värden som gömmer sig under ytan, men som rymmer en enorm sprängkraft.

 

Alla grupper kan utvecklas till högpresterande team, men inte alla når den nivån. Att föra upp ”huret” på den dagliga agendan gör såväl den linjära verksamheten som projekten smidigare och öppnare. Det underlättar för att få in rätt person på rätt plats och för att utveckla gruppens förmåga. Genom att synliggöra hur-frågorna tar man bättre vara på varandras olika kunskaper och perspektiv. Här följer fyra exempel på kommunikationsverktyg för att stärka teamet:

Personlig presentation
Alla i gruppen besvarar samma frågor: Vad är jag bra på? Vad ska jag bidra med? Vad motiverar mig? Vilket stöd behöver jag?

Feedback
Bra feedback ska alltid vara som en gåva med utveckling som syfte. Ge varandra åtta positiva omdömen och ett tips på något att förbättra.

Spelplansanalys
Se verksamheten som en spelplan. Vilka spelare finns tillgängliga och vilken position har de? Vilka regler gäller och finns det några som är viktigare än andra? Hur hanterar vi interna konflikter och hur ser vi på våra ”motståndare”?

Intressentanalys
Genom att göra en intressentanalys går det att stärka engagerade personers inflytande och makt, och skapa större engagemang hos personer som redan har makt. Syftet med analysen är att lyfta fram annars outnyttjad potential.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att synliggöra de värden som är svårast att ta på. Är din verksamhet i behov av förbättrad kommunikation, stärkt engagemang och mer motivationskraft? Vi vet hur. Hör av dig!

Sagolik tur eller ett sagolikt team? Så rekryterar du rätt personer

Donald Davies räddade under sin karriär flera stora projekt på randen till undergång och fick ofta höra att han hade extrem tur. I sin bok Project Secrets lånar han några bevingade ord från golfikonen Gary Player (ja, han heter faktiskt så) för att ge svar på tal:

”Visst har jag tur, men det konstiga är att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.”

 

Kontentan är att en bra projektledare aldrig förlitar sig på slumpen, och första steget mot framgång är att handplocka rätt person för rätt uppgift. Donald själv hade alltid med ett antal kritiska punkter på checklistan inför en rekrytering. Här följer ett urval:

Lever personen upp till sitt CV?
Har personen varit del av ett arbetsteam tidigare och hur känns samarbetsförmågan?
Har personen rätt kvalifikationer för att ta sig an uppgiften och finns det referenser som backar upp det?
Nådde personens tidigare projekt de uppställda målen och vilka metoder användes?
Hur bemöter personen frågorna – med försiktighet eller självförtroende?
Är detta en person man vill jobba med och vad tycker övriga i projektet?
Har personen i fråga rätt egenskaper såsom driv och engagemang?

När alla instrument är stämda och synkroniserade låter orkestern som bäst, om du frågar Donald Davies. Vill du veta mer om hur du bygger upp ett dream team eller en projektkultur som borgar för lyckade projekt? Läs mer här eller kontakta oss.

En vinnande projektkultur börjar hos teamet – våra tips för att sammansvetsa gruppen

Vi har tidigare talat om vikten av en vinnande projektkultur – den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt. En projektkultur består av flera komponenter, men utan ett effektivt och kreativt projektteam är det i princip omöjligt att nå de uppsatta målen. Här tittar vi närmare på hur man skapar en bra känsla i arbetsgruppen, och en miljö där alla känner sig hemma och respekterade.

Upprepa målbilden
Samsynen av målbilden är ett måste och det är viktigt att hela teamet förstår varför man styr i en viss riktning. Högt i tak för diskussion och reflektion kring de uppsatta målen, gör att de inte glöms bort under projektets gång. 

Tänk positivt och konstruktivt
Feedback i alla led är extremt viktigt – tystnad är en klassisk projektbov. Träna på att ge varandra uppmuntrande feedback och beröm, men kom också ihåg att konstruktiv kritik kan vara minst lika nyttig för att skapa tillit och trygghet.

Experimentera inom ramarna
Ansvarstagande och en förståelse för uppgiften är en självklarhet. Men projekt mår även bra av att man vågar prova nya idéer, för att på så sätt lyfta gruppen till nästa nivå. Detta bör dock ske inom ramarna för de uppsatta målen.

Lyssna på doktorn
Enligt den amerikanska psykologen och forskaren Susan Wheelan är grupputveckling som mest effektiv när den sker i fyra givna stadier – trygghetsstadiet, konfliktstadiet, strukturstadiet och produktivitetsstadiet. Processen kan ta flera månader och varje enskild fas måste avklaras för att gruppen ska sammansvetsas optimalt. En bra modell att utgå ifrån.

 

Vill du veta mer om hur du skapar ett effektivt och kreativt projektteam i din verksamhet? Vi erbjuder seminarier och Workstorms på temat projektkultur. Kontakta oss!

Fröet till framgång – så skapar du en vinnande projektkultur

Alla projekt är beroende av en sund projektkultur för att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Kreativitet, glädje, laganda och tillit är några av de viktigaste beståndsdelarna – mjuka värden som aldrig bör tas för givna! Här är våra bästa tips på hur du som projektledare kan etablera en vinnande projektkultur:

 

”En vinnande projektkultur är den största möjliggöraren för ett framgångsrikt projekt. Projektledaren äger ett stort ansvar för att etablera och upprätthålla en sund projektkultur.” – Mikael Ölund

 

Dela visionen
Om du tidigt i projektet skapar en samsyn av målbilden och uppmuntrar till ett öppet resonemang kring denna, kommer alla att verka bättre som en enhet. Se därför till att alla involverade förstår hur de kan bidra till målbilden.

Justera takhöjden
Det är du som projektledare som ansvarar för projektet, men högt i tak för synpunkter och förslag skapar alltid en sundare projektkultur med bättre resultat. Att hitta den perfekta balansen mellan diskussion och direktiv är guld värt.

Våga fråga
En så enkel fråga som ”vad menar du?” kan många gånger ha en förlösande faktor. Ett projekt är ofta osäker mark och ju pålitligare klimat du lyckas skapa, desto mer gynnsam blir dialogen inom gruppen.

Så ett frö
Att skapa förtroende, relationer och goda kommunikationer tar tid. Uppmuntran och positiva signaler som visar att man anstränger sig för att alla ska trivas, är en bra start. Visa att du som projektledare är ett föredöme.

Håll koll på klockan
Paradoxalt nog räcker inte alltid tiden till. Ett långsiktigt projekt med tydliga mål och deadlines skiljer sig från ett där man förväntas leverera under hård press. Att som projektledare skapa en involverande projektkultur och gruppdynamik är viktigt, men kom ihåg att utgå från förutsättningarna.

Behöver du hjälp med att skapa en sundare projektkultur i din verksamhet? Välkommen att kontakta oss!