Projektledarens viktigaste egenskaper – enligt förra årets finalister

Vad krävs för att driva ett framgångsrikt projekt i hamn? Vi frågade förra årets finalister till Donald Davies Stipendium vilka egenskaper de anser är allra viktigast i rollen som projektledare. Så här svarade de!

Donald Davies Stipendium delas varje år ut till en projektledare som gjort en extraordinär insats inom yrket. Vi tog en pratstund med fjolårets finalister, som har gedigen erfarenhet av projektledning av komplexa projekt. Här har vi sammanfattat deras resonemang kring frågan “Vilka är de viktigaste egenskaperna en projektledare bör besitta” i några konkreta egenskaper att reflektera över.

 

Ha ett starkt driv och mycket energi 

För att lyckas som projektledare krävs det att du balanserar ett gott ledarskap med positiv energi och att du har förmågan att driva andra människor framåt. 

Våga utmana och vara ärlig 

Det är mycket viktigt att ha en tro på det man gör och att ha förmågan att kunna fatta rätt beslut där det krävs. Samtidigt är det alltid viktigt att man står fast vid såväl sina egna som företagets värderingar.

Se allas kompetenser

Det är viktigt att kunna skapa samsyn och tillvarata allas individuella kompetenser och förmågor. Är man dessutom prestigelös har man goda förutsättningar för att kunna bygga starka relationer och förtroende i organisationen.

Kommunikation

Vi vet att det har sagts förr, men vi kan inte nog poängtera vikten av att vara lyhörd och kommunikativ. Det är nyckeln till en effektiv projektledning!

 

Sök eller nominera till Donald Davies Stipendium 2022! Vet du någon extraordinär och inspirerande projektledare som du jobbat med eller har du hört talas om någon som du imponerats av? Eller är det kanske du själv? Nominera här!

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en projektledare? Diskutera gärna på vår LinkedIn eller kontakta oss på Donald Davies och Partners. Vi kan projekt.

Relaterade Insights & Nyheter