Jan Kullander

Jan Kullander

Expertis

Projektledning, Förändringsledning

Utdrag ur CV

Inköpsansvarig och utvecklare av inköpsprocesser, Lantmännen Cerealia

Projektledare LEAD, Lantmännen

Business Relationship Manager Supply Chain, Lantmännen

Verksamhetskonsult Supply Chain Management, United Logistics

Vilken är din inriktning/kompetensområde?

Projektledare och förändringsledare inom supply chain och tillhörande system.

Hur skulle du beskriva dig själv som konsult och person?

Är lyhörd samtidigt tydlig och har respekt för individerna i min omgivning.

Berätta lite kort om ett minnesvärt uppdrag. Vilket företag gällde det?

En internationell bagerikoncern var intresserad av att införa ett MES system i alla sina 22 bagerier runt om i världen, men kunskapen var väldigt begränsad om sådana system. En förstudie beställdes och projektgrupp, bestående av representanter för bagerier i 9 länder, skapades. Varje projektmedlem var initialt väldigt fokuserade på de bagerier de representerade och hur ett system skulle kunna hjälpa dem.

En obeskrivlig känsla att som stolt projektledare höra projektmedlemmarna presentera resultatet av förstudien och att alla har en gemensam bild av vad ett sådant system är, vilka moduler/funktioner som bäst stöttar hela koncernen, hur det ska implementeras/rullas ut, användas och förvaltas…

Vad skulle ditt önskeuppdrag vara?

Önskeuppdraget är alla de uppdrag jag har där jag ser att människor växer och vågar mer.

Vad tycker du är det bästa med att tillhöra DDP?

En organisation med kompetenta och sociala kollegor som vill utvecklas.