Insights Premium.

Insights Premium

Insights Premium är vårt sätt att dela med oss av vår gedigna kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig att utvecklas inom projekt- och processledning. Ta del av exklusiva artiklar, checklistor och annat innehåll! 

I vår serie på temat Projektledning i en föränderlig värld har vi kommit fram till den sista delen där vi delar med oss av vår checklista för reflektion och lärdomar av ett projekt under en utmanande tid.

Läs tidigare Insights i vår serie på temat Projektledning i en föränderlig värld:
Del 1: Projektledning i tuffa tider
Del 2: Modigt ledarskap: Nyckeln till framgång i tuffa tider

CHECKLISTA: REFLEKTION OCH LÄRDOMAR AV ETT PROJEKT UNDER EN UTMANANDE TID

I denna artikel får du ta del av vår checklista för reflektion och dokumentation av lärdomar av projekt i en utmanande tid. Det är så lätt (och vanligt) att man kastar sig in i något nytt och framåtriktat, speciellt efter en tuff och utmanande tid. Men allt går i cirklar, så desto viktigare att ta sig tid att stanna upp och dra lärdom i retrospektiv när allt är färskt och göra en konsekvensanalys. Resultatet blir en lista som kan bli närmast ovärderlig när en liknande kris eller situation uppstår igen.

Detta Insights är del tre i vår bloggserie på temat Projektledning i en föränderlig värld.

Att kunna hantera utmaningar och kriser på ett strategiskt och effektivt sätt är avgörande för ett projekts framgång. Att agera snabbt är viktigt. Att mitt i den utmanande tiden löpande ta sig tid att reflektera över den strategi man valt och vad konsekvenserna blir är också avgörande. Det tredje steget, när allt börjar räta upp sig, är att sätta sig ner och dra lärdomar över vad man gjort bra och mindre bra. En lista som kan bli oerhört värdefull när framtida utmaningar uppenbara sig.

Lessons learned – Checklista
Projekt:
Datum:
Projektgrupp:

Konsekvenser av beslut

 • Hur snabba och agila var vi under projektets gång?
 • Vad blev några av de goda och mindre bra konsekvenserna av det?
 • Tog vi tid för strategisk reflektion över vilka konsekvenser besluten kunde leda till när det var som intensivast? Om så, vilket värde gav det? Ge exempel.
 • Vad var viktigast att prioritera? Innehåll, tid eller pengar? Ändrades prioriteringen under projektets gång och varför? Hur påverkades resultatet av prioriteringarna?
 • Hur hanterade vi kommunikationen kring beslutens potentiella konsekvenser?
 • Hur inkluderade vi riskhantering i projektplanen?

Sekretess och säkerhet

 • Hur hanterade vi sekretess och säkerhet?

Ledarskapet

 • Hur påverkades ledarskapet inom projektet när det blev ett pressat läge?
 • Hur fungerade styrgruppens arbete?

Kultur och kommunikation

 • Hur kommunicerade vi förändringar och vilka konsekvenser det skulle få internt?
 • På vilket sätt hanterade vi kommunikationen för att minimera osäkerhet och förvirring?
 • Hur påverkades arbetskulturen under projektets gång?
 • Hur främjade eller hindrade arbetskulturen möjligheterna till lärande och förbättringar?
 • Hur mådde teamet?

Stöd och expertis

 • Vilken typ av stöd och expertis tog vi in? Var det rätt expertis eller skulle vi direkt vänt oss till något ytterligare?
 • Något vi skulle gjort tidigare eller senare?

Övergripande

 • Vad skulle vi rent generellt gjort annorlunda än vi gjorde, om vi stod inför den tuffa tiden idag?
 • Ge exempel på både större angreppssätt och mindre detaljer. Vad var det viktigaste vi gjorde bra? Fler exempel ok.
 • Vad var det viktigaste vi missade eller var för sena med? Fler exempel ok.

Hoppas denna checklista hjälper dig till nya reflektioner, lärdomar och perspektiv för framtida utmaningar!

Hälsningar,
Projektledare och partners hos Donald Davies & Partners

Checklistan som utskriftsvänlig PDF: Checklista: Reflektion och lärdomar av ett projekt under en utmanande tid

Vad har du för tankar och erfarenheter av projekt och projektledning i tuffa tider? Kontakta oss gärna eller fortsätt diskussionen på vår LinkedIn. Vi kan projekt!

Kontakta oss på Donald Davies & Partners här!

Insights Premium är vårt sätt att dela med oss av vår gedigna kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig att utvecklas inom projekt- och processledning. Ta del av exklusiva artiklar, checklistor och annat innehåll!

‘’